info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Platschef dömd för arbetsmiljöbrott

En platschef har dömts till dagsböter på 24 000 kronor efter en olycka. En plåtslagare skadades då han föll tre meter. Han klev på mineralull som var det enda som täckte ett hål för en vindslucka.

Platschefen var också samordningsansvarig på det aktuella bygget i Örebro. Tingsrätten i Örebro menar att det ytterst var hans ansvar att se till att skyddet fanns på plats. Det var därför han dömdes för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande av kroppsskada.

En vind hade byggts på den aktuella arbetsplatsen. En vindslucka hade då tagits upp, men inte täckts. Men någon på arbetsplatsen täckte med mineralull, förmodligen för att förhindra drag. Plåtslagaren hade tillfälligt klättrat ner på vinden från sitt arbete utanpå huset. Han uppmärksammade inte den bristfälliga täckningen av hålet, utan trampade igenom och föll tre meter. Han fick flera allvarliga skador, vid olyckan som hände i mars 2005.

Platschefen har erkänt gärningen. Det finns omfattande regler för hur man ska hindra fallolyckor. Enligt föreskriften om Byggnads och anläggningsarbete ska öppningar och hål i bjälklag, tak eller liknande där det är risk för att man ska störta eller trampa igenom, utan dröjsmål förses med skyddsräcke eller skyddstäckning. Detta ska också ha en betryggande bärighet och dessutom vara ordentligt utmärkt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Platschef dömd för arbetsmiljöbrott

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig