info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Berör 10 000 plåtslagare: "Löneavdrag vid oaktsam handling"

Under onsdagsmorgonen växlade Byggnads och plåtarbetsgivarna Plåt & Ventföretagen yrkanden inför avtalsförhandlingarna. Här är fackens och arbetsgivarnas krav.

Ungefär 10 000 plåtslagare berörs av avtalet. Foto: Lasse Hejdenberg (Arkivbild)

Avtalet berör ungefär 10 000 plåtslagare och precis som på Byggavtalet ligger fokus på arbetslivskriminaliteten i byggsektorn från fackets sida.

– I vår bransch finns företag som söker kryphål i lagar och regler, som inte tar ansvar, som sätter pengar framför våra medlemmars säkerhet. Det måste vi gemensamt sätta stopp för, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande

Läs också Byggfackets lönekrav – så mycket kan du få

Lönekravet som ställs mot Plåt & Ventföretagen ligger som väntat på den nivån som LO-samordningen enats om. Alltså 4,4 procent. Facket vill ha ett ettårigt avtal. Orsaken är det osäkra ekonomiska läget.Andra ekonomiska krav är att avsättningen till den extra pensionsavsättningen ska öka, att reseersättningen höjs och att dagtraktamentet för lärling som genomför utbildning höjs.

Plåtarbetsgivarna anger inga lönehöjningsnivåer i sina yrkanden utan de utgår från att även byggbranschen kommer följa ”märket” – det avtal som industrin kommer fram till. Alltså deras lönehöjning och längd på avtalet. När det gäller lönen så vill Plåt & Ventföretagen att företagen själva ska få ett större utrymme att jobba med lönesättningen. I stället för centralt styrda avtal med ett visst kronpåslag vill de att ”medarbetarnas kompetens, ansvar och prestation” i större utsträckning ska styra storleken på lönekuvertet.

Byggnads vill se högre friskvårdsbidrag åt plåtslagarna. Foto: Mostphotos

I övrig har Byggnads flera yrkanden som gäller kriminaliteten på bygget, personlig utveckling, jämställdhet, familjeliv och friskvård. Bland annat vill facket ha in följande i Plåt och Ventilationsavtalet:

 • Företagen ska ta ansvar för fungerande och effektiva granskningar.
 • Tydligare regler för in- och utlåning.
 • Alla företag ska regelbundet erbjuda de anställda regelbundna hälsoundersökningar.
 • Arbetare över 50 år ska erbjudas möjligheten att ta ett PSA-prov för att kolla prostatan.
 • Högre friskvårdsbidrag.
 • Gratis slipade arbetsglasögon till anställda med synfel.
 • Att det skrivs in i avtalet att alla har rätt till årlig kompetensutveckling med ett minsta antal timmar.

Plåtarbetsgivarna har flera yrkanden som rör arbetstiden. Arbetsgivarna vill ha en mer flexibel arbetstid över året då de menar att det är mycket mer att göra under sommarhalvåret. Därför vill de ha in i avtalet att den ordinarie arbetstiden under en angiven period ska vara 40 timmar per vecka. Ett annat yrkande som rör arbetstiden är att flextidssaldot ska ökas för 60 till 80 timmar.

Här kommer några andra yrkanden från arbetsgivarna:

Läs också Byggföretagens avtalsbud: ”Flexibilitet och andra lönemodeller”

 • Vill införa ett system liknande lagbas/första montör som finns inom andra byggavtal.
 • En del av den centrala löneökningen ska gå till en pott och fördelas till arbetstagarna efter vissa tydliga angivna kriterier.
 • Att reseersättning bara ska utgå om resan är längre än från den anställdes bostad till verkstaden.
 • Att arbetsgivaren har rätt att göra löneavdrag om en anställd genom bevisad uppsåtlighet eller oaktsam handling förorsakat arbetsgivaren sanktionsavgifter. Till exempel inte använt skyddsutrustning som arbetstagaren fått av arbetsgivaren.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Berör 10 000 plåtslagare: "Löneavdrag vid oaktsam handling"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig