info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 v48

Peab bröt mot lagen – snickare får 78 000 kronor

Det var ett brott mot förtroendemannalagen att dra in reseersättningen för en facklig förtroendeman. Det har Arbetsdomstolen slagit fast och dömer Peab till skadestånd.

Sam Ekman och Byggnads vann i Arbetsdomstolen. Foto: Peter Gustafsson

– Det är en viktig dom för många förtroendevalda, säger Sam Ekman fackrepresentant i Byggnads, som nu fått rätt. Han är anställd som träarbetare vid Peab i Göteborg.

2014 började Sam jobba fackligt på heltid som sammankallande i regionala mb-gruppen. Som träarbetare hade han rätt till ersättning för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Men i början av 2015, efter att han blivit facklig förtroendeman på heltid med plats på Peabs kontor, drog företaget in reseersättningen till honom. Peab ansåg bland annat att eftersom han hade en fast arbetsplats skulle han inte ha rätt till reskostnadsersättning.

Läs också Hagelin: ”Domen i AD slår fast rätt till ersättning”

Fel, tyckte Byggnads och drev ärendet först i förhandlingar och stämde sedan  Peab Sverige och Sveriges Byggindustrier till Arbetsdomstolen som nu avgjort frågan.
Arbetsdomstolen slår fast att Peab har brutit mot löneskyddet i förtroendemannalagen genom att försämra villkoren för den facklige förtroendemannen.

Förtroendemannalagen ska skydda facklig verksamhet och garantera att den som jobbar fackligt inte ska få sämre villkor än de som jobbar med produktion. Genom den indragna reseersättningen har han missgynnats jämfört med sina kollegor, slår Arbetsdomstolen fast.

Domstolen anser också att Peab gjort fel och brutit mot varsel- och underrättelseskyldighet när man inte tid varslat Sam Ekman och Byggnads om att man tänkte dra in ersättningen.

– Det känns väldigt skönt att det här är över. Att det blev ett klart besked från domstolen, ett beslut som var enhälligt. Det är viktigt att man får samma ersättning som fackligt förtroendevald, som när man arbetar ute i produktionen. Det är ett beslut som är principiellt viktigt för många fackliga förtroendevalda, säger Sam Ekman.

Arbetsdomstolen dömer Peab att betala 33 950 kronor med ränta för de pengar Sam Ekman legat ute med. Vidare får han ett skadestånd på sammanlagt 45 000 kronor. Byggnads får totalt 80 000 kronor i skadestånd. Rättegångskostnaderna på cirka 390 000 kronor ska Sveriges Byggindustrier, som företrätt Peab betala.

Samma sak som hände Sam Ekman har också drabbat flera andra heltidsfackliga på Peab och på andra företag. Fyra liknande fall som Sam´s finns dokumenterade på olika håll i landet inom Peab.

Som regionalt sammankallande mb-ledamot arbetar man både på kontor och med att resa ut på arbetsplatser och besöka medlemmar. Sam Ekman blev förvånad när reseersättningen plötsligt drogs in.

– Hela konflikten var väldigt påfrestande i början. När sedan de centrala parterna tog över kunde vi lägga det åt sidan lokalt och jobba med andra frågor. Idag är det ett helt annat samarbetsklimat, säger han.

För honom själv spelade de indragna pengarna stor roll.

– Vi har små barn och har varit föräldralediga till en del. I perioder har det varit väldigt ansträngt ekonomiskt och det är klart en sådan här sak det underlättar inte rekryteringen av fackliga förtroendemän, säger han.

Ola Olsson, chef för Byggnads organisationsenhet välkomnar domen.

–  Vi har fått rätt i alla delar och det är viktigt. Vi har uppfattat den indragna ersättningen som att man försvårat både de förtroendevaldas och förbundets arbete, säger han.

Annons
EHRAB 250×600 v48c
EHRAB 250×600 v48a
EHRAB 250×600 v48b

Du läser: Peab bröt mot lagen – snickare får 78 000 kronor