info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Optimism i byggbranschen

Ökat byggande, nyanställningar och höjda anbudspriser. Så ser byggföretagens förväntningar på de kommande månaderna ut, enligt Konjunkturinstitutets barometer.

Byggföretagens mycket optimistiska anställningsplaner på tre månaders sikt har dämpats något jämfört med slutet av 2015. Men de är fortfarande betydligt högre än normalt och företagens samlade förväntan på branschen under de kommande månaderna är mycket optimistisk. Man väntar sig att orderstockar och byggande ska öka i stor omfattning.
Det visar konjunkturbarometern för januari, en mätning från Konjunkturinstitutet som bygger på svar från företagare i branschen.
I nuläget uppges byggföretagen vara förhållandevis nöjda med storleken på orderstockarna. Andelen företag som uppger att orderstockarna har ökat steg i januari, samtidigt ska byggandet ha ökat i hög omfattning. Två av tre företag menar att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Optimism i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig