info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Höj kraven för att få utbilda om fallskydd"

Det ställs för låga krav för att få utbilda anställda i arbete på hög höjd. Det anser organisationen Nordic Safety Association och Svensk Höjdsäkerhet som jobbar för att en ny standard ska kommer till i Sverige.

Det här är en debatterande artikel. Innehållet är insändarens egna uppfattning – inte nödvändigtvis Byggnadsarbetarens.

Tidigare var det enbart specialiserade företag med lång erfarenhet av arbete på höjd som erbjöd och genomförde fallskyddsutbildningar. Idag är det ett givet inslag hos de flesta utbildningsföretag, trots att kunskapsnivån på många håll är låg.

Därför arbetar den svensk-norska organisationen NSA (Nordic Safety Association) som enda branschorganisation med frågor som berör just utbildningsnivån. Organisationen införde, sedan ett par år tillbaka, grundkrav på bland annat fallskyddsutbildningar. För att vara giltig måste utbildningen genomföras minst vart fjärde år och räddningsutbildning minst vartannat år.

Till skillnad från flera andra så kallade kravutbildningar finns det inget regelverk som behandlar frågor kring kursinnehåll, kursmoment, kunskapsnivå på instruktör, giltighetstid på utbildningsbevis med mera.  Detta har, sedan sanktionsavgifter infördes 2015, lett till viss inflation bland utbildningsaktörer inom fallskyddssektorn.

Avsaknaden av reglering har gett upphov till exempelvis endagarsutbildningar

Avsaknaden av reglering har gett upphov till exempelvis endagarsutbildningar där personer utan förkunskap eller erfarenhet på en dag kan bli godkända att leda och utbilda andra i fallskydd och säkert arbete på höjd. Något som i upprepade fall visat sig skapa fler risker och problem snarare än att förebygga dem.

NSA är endast en branschorganisation och grundkraven kommer således inte att vara lagstadgade i Sverige. Ambitionen är dock att få till en starkare dialog med Arbetsmiljöverket i hopp om att myndigheten inom en snar framtid kommer att arbeta fram en motsvarande standard i Sverige.

Under tiden är målsättningen att utbildningsaktörer i hela landet deltar i arbetet mot fallolyckor och mot osund konkurrens genom att anamma och följa de nya grundkraven.

Joakim Stenberg, Marcus Björn
vd för NSA och vd för Svensk Höjdsäkerhet
Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig