info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ont om tid för arbetsmiljön

Arbetsledare som får ansvar för arbetsmiljö utan att ha tid och kunskap. Det är en av de brister som återkommit då Arbetsmiljöverket granskat sex stora byggföretag.

Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön hos NCC, Skanska, Peab, JM, Veidekke och Strabag. Enligt projektledaren Pierre Gustafson återkom brister inom sex områden:

1. ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERAS

Platschefer har, enligt granskningen, för lite tid för arbetsmiljöarbete. Det leder till att ansvaret för arbetsmiljön läggs över på arbetsledare. Ofta saknar arbetsledarna dock både tid och kunskap.
– Inte på alla arbetsplatser men på de flesta där vi har varit har man, på grund av stress och så, delat ut till arbetsledare som kanske inte har någon arbetsmiljöutbildning. Det är det vi ser som den största bristen som har varit, säger Pierre Gustafson.
Arbetsmiljöverket har ställt krav på tydlig uppgiftsfördelning och att arbetsledare som får ta över ansvar ska ha tydliga befogenheter samt kunskap.

2. STRESS

– Det är mycket administrativt i dag. På de största arbetsplatserna vi varit på är platschefer kanske ute på arbetsplatsen nån dag i veckan för att de har så mycket annat att göra, säger Pierre Gustafson.
Administrationen stjäl tid från bland annat arbetsmiljöarbete.

3. BRISTANDE ARBETSMILJÖPLAN

Upprepade krav som Arbetsmiljöverket ställt på företagen har gällt att arbetsmiljöplaner inte varit anpassade till det aktuella bygget.
– I ett bygge inomhus behövs kanske inte fallskydd, trots att det står i företagets standardformulär, utan arbetsgivaren hade kanske istället behövt titta på ergonomi i trånga utrymmen, säger Pierre Gustafson.
Dessutom måste planerna uppdateras efterhand, vilket också brustit.

4. ERGONOMI

Kunskap om hur man lyfter rätt har saknats hos både chefer och arbetstagare.
– Vi ser också att stress leder till belastningsskador. När det är väldigt bråttom är det lätt att börjar slarva och därmed öka risken för att skada sig, säger Pierre Gustafson.

5. HOT OCH VÅLD

Skriftliga rutiner om situationer med hot, våld, trakasserier och mobbing saknas på arbetsplatserna. De finns ofta inom företaget, men har inte nått ut så att alla vet var man hittar dom.

6. VIBRATIONER

Kunskap saknas om hur länge man kan jobba med maskiner. Utbildning behövs.

Enligt Pierre Gustafson återkommer dessa brister på alla företagen. Arbetsmiljöverket har ställt krav mot företagen och håller nu på att gå igenom deras svar.
Projektet som granskar byggbranschen ska fortsätta, till att börja med ska ytterligare sju företag granskas.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ont om tid för arbetsmiljön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig