info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ökad kriminalitet inom byggbranschen

Den organiserade brottsligheten har alltmer tagit sig in i byggbranschen. Hot, våld och trakasserier förekommer också. Oanmälda arbetsplatsbesök är ett sätt att komma till rätta med problemet. Det visar Brå:s senaste rapport.

Brå (Brottsförebyggande rådet) har nu kommit med den andra rapporten om organiserad brottslighet ”Organiserat svartarbete i byggbranschen”. Enligt rapporten visar flera studier att det svarta arbetet har kopplingar till annan brottslighet som exempelvis korruption och hot.
– Det har skett en ökad kriminalisering inom byggbranschen de senaste två åren. Flera ombudsmän har också blivit utsatta för hot, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.
Enligt Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni har det förekommit flera fall av misshandel mot byggföretagare. Hot finns också gentemot den utländska arbetskraft som är här för att arbeta.
I Brå:s rapport framgår det också att de så kallade ”fixarna”, kriminella entreprenörer fyller en viktig strategisk funktion vad den organiserade svartjobbshandeln. De är svåra att identifiera. De håller sig i bakgrunden, men tjänar mest på brottsligheten.
– De ordnar målvakter och har affärer med bolag som ska betala ut svartpengarna, säger Lars Korsell, brottsforskare på Brå.

Rapporten innehåller också förslag på hur man ska få bukt med svartjobben. Ett sätt är att ändra lagstiftningen och att skatteverket inför oanmälda besök på byggarbetsplatserna. Oanmälda arbetsplatsbesök finns redan inom frisör- och restaurangbranschen.
– Det har varit framgångsrikt och man har sett att skatt och arbetsgivareavgifter har betalts in i en större omfattning, säger Lars Korsell. Ett annat sätt att få bukt med svartjobben är att införa namnbrickor för alla som vistas på arbetsplatsen, ID06. Detta kommer troligtvis att göras under 2008. Rapporten föreslår också att företagen ska redovisa de anställdas  skatter och arbetsgivaravgifter på individnivå varje månad.
Projektet har initierats av Byggbranschen i samverkan, som består av både fack och arbetsgivare inom byggbranschen, och Ekobrottsmyndigheten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ökad kriminalitet inom byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig