info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Nytt larm för husfasader – risk för mögel

Nu går Villaägarna ut och varnar för en ny möjlig fasadskandal. Även denna gång handlar det om fuktskador.

Vid förra mögellarmet fick tusentals bostäder byggas om. Bilden från ett bostadsområde i Annehem utanför Lund. Foto: Anders Hansson

Det var några år in på 2000-talet som det första fukt- och mögellarmet kom. På flera platser runt om i landet tog sig fukt in genom ytterväggar i nybyggda hus där man använde en helt ny byggteknik – enstegstätade fasader med puts direkt på isolering som var fäst på en trästomme. Skillnaden mellan den typen av fasad och de som används tidigare, tvåstegstätade fasader, är att i den senare finns det en luftspalt som hindrar fukten från att tränga igenom väggen.

Problemen blev omfattande. Många av de 22 000 småhus och 144 000 lägenheter som byggdes med den nya tekniken fick problem med fukt. I vissa fall trängde det igenom så mycket fukt att det bildades pölar inne på golven i bostäderna. Flera bostadsområden fick delvis rivas och byggas upp på nytt. Bland annat ett i Annehem i Lund som Byggnadsarbetaren skrivit om tidigare.  

Vad handlar då det nya mögellarmet om? Jo, Villaägarnas riksförbund har undersökt risken för mögel på den uppdaterade varianten av enstegstätade fasader. På den nya dränerade enstegstätade fasaden finns det en mineralskiva innanför putsskiktet som ska hindra fukten från att tränga in. Men en rapport från Polygon AK-Konsult visar att den åtgärden inte hjälper. I rapporten slår man fast att det finns en risk för påväxt av mögel även på den nya typen av enstegstätade fasader. Vidare menar man att tvåstegstätade fasader med en ventilerad luftspalt är betydligt mer robusta jämfört med enstegstätade fasader och dränerade enstegstätade fasader.

Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Nytt larm för husfasader – risk för mögel