info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Nytt fall på olycksföretag – Arbetsmiljöverket åkte inte ut

I januari dog en byggnadsarbetare i en fallolycka i Stenungsund. Nyligen hände en ny allvarlig fallolycka på samma företag, Vestkust Entreprenad. Trots det tar det flera veckor innan Arbetsmiljöverket åker till olycksplatsen.

Tre veckor innan Arbetsmiljöverket kommer ut, trots att företaget är olycksdrabbat. Foto: AV/Mostphotos

Dödslyckan i januari inträffade på företaget Borealis anläggning där takarbete pågick på en byggnad. Mannen föll 10-12 meter genom ett tak och skadades så illa att han avled.

Arbetsmiljöverket hittade allvarliga brister och har begärt att åklagaren ska göra en åtalsprövning av såväl arbetsgivaren Vestkust Entreprenad som beställaren Borealis.
Åklagaren har sedan lagt ner ärendet. Arbetsmiljöverket överväger i dagsläget om man ska göra en överprövning.

Läs också Byggnadsarbetare avled efter fall – "Vi är bestörta"

Men detta är inte den enda olyckan på Vestkust Entreprenad. Nu i höst, den 5:e november, hände en ny fallolycka i Torslanda där en arbetare i 20-årsåldern föll 6-7 meter genom ett tak. Det hände i samband med byggnadsarbeten och takläggning på en villa.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket hade arbetarna gått upp på taket för att plocka bort skivmaterial som låg fastskruvat. Ena skivan var lös och arbetaren som klev på den lösa skivan föll ner till andra plan, undertaksskivan gick sönder och han föll ytterligare en våning ner i ett rum och slog i huvudet. Enligt anmälan bar ingen på plats den skyddsutrustning som arbetsmiljöplanen sagt att man ska ha.

Polis och ambulans kom efter olyckan, Arbetsmiljöverket fick en anmälan. Alen Fazlic, arbetsmiljöinspektör, utredde tillsammans med en kollega olyckan på Borealis.  Men nu kommer det att dröja innan han åker ut.

– Jag har begärt in en utredning från arbetsgivaren. De får tre veckor på sig att svara. Sedan kommer jag med 99,9 procents sannolikhet att åka ut, säger arbetsmiljöinspektör Alen Fazlic.

Begäran om utredning gick iväg den 14 november.

Läs också Vd:n efter dödsolyckan: "Stöttar hans familj"

Varför åker ni inte direkt på en olycka som denna?
– Det är väldigt svårt för det är så väldigt många sådana olyckor. Vårt uppdrag är inte så utformat att vi skyndsamt kan åka ut på alla allvarliga olyckor. Om polisen tycker det är viktigt att vi kommer direkt, brukar de göra en begäran om att vi ska komma ut. Många gånger krävs det en intern samordning, där den ansvarige inspektören behöver ta med sig en sakkunnig kollega som hjälp.  Dödsolyckor brukar vi åka på så fort vi kan, säger Alen Fazlic.

En byggarbetsplats förändras hela tiden. Finns det inte risk att det försvinner viktiga saker för er utredning när det dröjer så länge?

– Det är helt klart en fråga man kan ställa sig. Polisen är ju där i första skedet och håller förhör, spärrar av med mera. Men vi har inte samma uppdrag som polisen att säkerställa bevis direkt. Skulle vi åka tidigare på fler olyckor skulle vi behöva mer resurser, då skulle vi kunna komma ut snabbare, säger Alen Fazlic.

Men i och med att det varit en dödsolycka på samma företag,  borde man inte vara snabbare på plats då?

– Jag kan inte kommentera det. Jag kan inte svara på om vi borde reagera snabbare om det varit en olycka tidigare, säger Alen Fazlic.

Läs också Utredning av dödsolycka nedlagd – kan komma att överklagas

Gustav Scott är vd på Vestkust Entreprenad. Han vill inte kommentera orsaken till olyckan innan företagets interna utredning är klar. Han skriver i ett mail att den skadade efter olyckan fått en hjärnskakning och ordinerades vila men mådde efter omständigheterna bra.

– Vi jobbat mycket aktivt med säkerheten i främsta ledet i allt vi gör. Vad som inte har fungerat i detta fallet kommer vi utreda mycket grundligt och åtgärder är redan tagna och kommer att tas allt eftersom vi utreder ärendet vidare.”

Tidigare i år hade ni en dödsolycka på arbetsplatsen vid Borealis. Hur kommer det sig att ni haft två så allvarliga fallolyckor i år?

– Efter fallolyckan på industrin (Borealis reds. anm) är utredningen nedlagd då man kommit fram till att varken vi som entreprenör eller byggherren begått något fel.

Gå gärna med i Byggnadsarbetarens nya Facebook-grupp ”Arbetsmiljö på bygget” och få nyheterna i ditt Facebookflöde.

Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Nytt fall på olycksföretag – Arbetsmiljöverket åkte inte ut