info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya typfall för byggställningar

Arbetet med de nya typfallen för rör- och kopplingsställningar är nu klart. De som följer typfallen när de monterar ställningar kan vara säkra på att de uppfyller kraven som finns i föreskrifterna.

Det finns en del modeller av byggnadsställningar där det inte finns några beräkningar som visar att den uppfyller kraven på hållfasthet och arbetsmiljö. Vid dessa tillfällen kan de som ansvarar för uppförandet av ställningen använda så kallade typfall. Ett typfall är ett exempel på ett ställningsutförande, oftast en vanlig modell, som har tagits fram med beräkningar som grund. Det innebär att de som följer ett typfall inte behöver göra egna beräkningar enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
De nya typpfallen har kommit till eftersom de gamla blivit omoderna och inte speglade dagens användning av ställningar. De gamla typfallen uppfyllde inte heller de nya direktiven från EU. De kan dock fortfarande användas under förutsättning att det finns nya beräkningar som visar att hållfastheten och stabiliteten är tillräckligt bra.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya typfall för byggställningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig