info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya regler om mående på jobbet

Ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider som hotar hälsan och kränkande särbehandling. Detta hanteras i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har tagit beslut om den nya föreskriften tidigare i veckan. Verket skriver i sitt pressmeddelande att antalet sjukdomar som beror på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med 70 procent de senaste fem åren. Besvären kan vara orsakade av till exempel för hög arbetsbelastning, samarbetsproblem eller mobbning.
I den nya förskriften betonas arbetsgivarens ansvar för att förebygga sådana situationer. Bland annat ska det ske genom utrymme för återhämtning, vaksamhet inför hälsorisker kopplade till skift- och nattarbete samt rutiner för att hantera kränkande särbehandling.
Detta är ett sätt att samla och förtydliga regelverket runt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriften börjar gälla sista mars nästa år.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya regler om mående på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig