info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya problem för Sämsta bygget-bolaget: "Horribla belopp"

Företaget utsågs till årets sämsta bygge för sin farliga arbetsmiljö. Problemen för Partner Entreprenad fortsätter, med två stämningar – en av dem på en miljon.
– Det är horribla belopp, säger Partner Entreprenads juridiska ombud Hans Melin, som anser att företaget inte gjort några fel.

Partner Entreprenad utsågs till Årets sämsta bygge 2020. Foto: Malin Arnesson, Marcus Toftén

Partner Entreprenad utsågs av Byggnadsarbetaren till årets sämsta bygge 2020, främst för stora brister i arbetsmiljön. Bland annat har företaget ofta struntat i fallskydd, något som orsakat arbetare livsfara – och ett problem som Arbetsmiljöverket tagit upp gång på gång.

En annan orsak till utnämningen är att flera arbetare klagat på att de blivit lurade på lön av Partner Entreprenad.

I slutet av maj skickade Byggnads in en stämningsansökan av företaget till Arbetsdomstolen. Stämningen handlar sammantaget om ett miljonbelopp och gäller en medlem som arbetade på Partner Entreprenad under drygt två månader kring årsskiftet 2019/2020.

Byggnadsarbetaren jobbade under anställningen med husbyggnation på Öland. Under den tiden tjänade han in lön, helglön, ersättning för obekväm arbetstid, övertidsarbete, arbetstidsförkortning, traktamente och semesterersättning. Men enligt Byggnads har företaget inte betalat ut den lön och de ersättningar han haft rätt till.

Förbundet har därför yrkat på att Partner Entreprenad ska betala ett skadestånd på 275 000 kronor till byggnadsarbetaren.

Förutom det allmänna skadeståndet kräver förbundet ersättning för utebliven lön och andra ersättningar. Totalt handlar det om runt 40 000 kronor.

Facket anser även att byggföretaget har brutit reglerna kring MBL på flera punkter yrkar därför på att företaget ska betala ett skadestånd på 675 000 till förbundet för brott mot Byggavtalet och MBL.

I ett annat, liknande fall, krävs Partner Entreprenad på över 400 000 kronor för att man struntat i att betala övertidsersättning, sjuklön, ersättning för arbetstidsförkortning, traktamente och semesterersättning till en arbetare.

Partner Entreprenads juridiska ombud Hans Melin anklagar den tidigare anställde på Partner Entreprenad för att till att börja med ha inkommit med falska anställningshandlingar.

När det gäller lönekraven anser Hans Melin att de är felaktiga eftersom den anställde varken ska ha yrkesbevis eller bevis på någon tidigare anställning.

– Hans cv är ifrågasatt och han var inte så kvalificerad. Det har blivit stora fel och brister i det arbete han utfört, säger Hans Melin.

Det juridiska ombudet anser även att timrapporten som den anställde har skrivit varit felaktig och att han tagit ut byggmaterial på företagets konto utan att ha rätt till det, något som kommer att leda till en polisanmälan.

Angående miljonstämningen är Hans Melin upprörd på Byggnads.

– Det är horribla belopp när det gäller skadeståndet, säger han och hävdar att den arbetare det gäller varit borta flera dagar utan att meddela arbetsgivaren och därför inte hade rätt till den helgersättning han kräver.

Hans Melin säger också att byggnadsarbetaren inte har arbetat under uppsägningstiden och att det inte förekommit övertid eller obekväm arbetstid.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya problem för Sämsta bygget-bolaget: "Horribla belopp"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig