info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nya förslag från RSV mot svart arbetskraft

Ett obligatoriskt system där huvudentreprenören gör skatteavdrag åt underentreprenören. Eller ett frivilligt system. Riksskatteverket presenterar nu nya detaljerade förslag med syfte att få bort svart arbetskraft i byggbranschen.

Det var den 25 oktober som regeringen gav riksskatteverket (RSV) i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett system med skatteavdrag för underentreprenörer.
Detta efter att RSV presenterat en rapport som visade att det varje år fifflas undan cirka 2-2,5 skattemiljarder i byggbranschen.

I Nederländerna finns ett system där huvudentreprenören betalar in pengar på ett spärrat konto, för att fria sig från ansvar om det visar sig att företagets egen underentreprenör struntat i att betala skatt för sina anställda.
– Fördelen med ett sådant system är att det är frivilligt. Nackdelen är att det blir många rättsprocesser. Det dröjde 5-6 år innan systemet fungerade och företagen verkligen betalade in pengarna på kontot. I Sverige är problemen så stora och det är därför tveksamt om detta är tillräckligt snabb väg för oss, säger Berit Öqvist, utredare på RSV.

Ett annat förslag är att införa ett obligatoriskt system. Förslaget går ut på att låta huvudentreprenören göra skatteavdrag, så kallat entreprenörsavdrag, från fakturabeloppet i samband med att fakturan betalas till underentreprenören. Pengarna går in på ett spärrat konto hos skattemyndigheten. De kan sedan avräknas mot de källskatter och sociala avgifter som underentreprenören ska betala för sina anställda.

Två procentsatser föreslås: 30 procent av fakturabeloppet (exklusive moms) i entreprenörsavdrag, alternativt 40 procent av fakturabeloppet i entreprenörsavdrag.
– Den lägre procentsatsen blir mer rätt om en del av fakturan avser kostnader för material. Å andra sidan bygger de svarta företagen sin verksamhet på uthyrning av arbetskraft och då blir beloppen för små, säger Berit Öqvist.

Enligt RSV:s beräkningar försvinner 400-500 skattemiljoner på grund av att företag gör oriktiga avdrag för moms. För att ta bort denna möjlighet till ekonomisk brottslighet föreslår RSV en s.k. omvänd skattskyldighet så att huvudentreprenören redovisar den moms som ska betalas av underentreprenören och får samtidigt avdrag för samma belopp.
RSV föreslår att de nya reglerna ska gälla alla entreprenörer inom byggsektorn, inklusive utländska bolag, samt företag som hyr ut arbetskraft inom byggsektorn.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nya förslag från RSV mot svart arbetskraft

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig