info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny lag börjar gälla nu: Utstationerad arbetskraft ska ha samma lön som svensk

Den 30 juli började nya regler gälla som ger utländsk arbetskraft i Sverige fler rättigheter. Reglerna gör att facket från och med nu kan ta strid för att utländska byggjobbare utsända till Sverige ska få samma lön som svenska arbetare.

Över 40 000 utländska arbetstagare jobbade i Sverige, utsända av utländska företag, förra året enligt Arbetsmiljöverkets register, där arbetsgivare måste registrera sina anställda. Hälften jobbade i byggsektorn, alltså cirka 20 000.

Den 30 juli infördes nya regler för den här gruppen. Reglerna går ut på att facket ska kunna förhandla upp lönerna till samma nivå som svenska byggnadsarbetare har. Reglerna gäller i de flesta fall även bemanningsföretag med säte i annat EU-land, som hyr ut arbetskraft till svenska byggföretag.

Förut kunde Byggnads bara kräva minimilön, i förhandling om lönenivån för utländsk arbetskraft.

Utstationering innebär att en arbetsgivare skickar ut en anställd på ett tillfälligt jobb i ett annat land. Reglerna gäller även bemanningsföretag med huvudkontor i ett annat EU-land.

Flest utstationerade arbetare inom bygg

Facket får enligt det svenska systemet ta till stridsåtgärder för sätta press på arbetsgivare som vägrar följa lagreglerna.

Utländska byggnadsarbetare ska även få kollektivavtalsvillkor när det gäller ersättning för utgifter för resa, kost och logi om arbetsgivaren skickar arbetstagaren till en ny arbetsplats i Sverige.

Facket ska även i detta fallet få ta till stridsåtgärder mot arbetsgivare som inte följer den här regeln. Byggnads kan dock inte ta till stridsåtgärder för att arbetsgivaren ska följa reglerna i kollektivavtalet om bland annat traktamente för resan från hemlandet.

Byggnads protesterade mot detta när lagförslaget presenterades i våras. Facket anser att utsända arbetstagare ska få traktamente för resan från hemlandet, och övriga rättigheter kopplade till detta, i enlighet med kollektivavtalet.

De som jobbat i Sverige i mer än 12 månader får utökade rättigheter. De har rätt till nästan alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige. Tiden räknas samman om flera arbetstagare avlöser varandra och gör samma arbetsuppgifter i samma projekt.

Arbetsgivaren måste informera den anställde om 12-månadersregeln, för att den personen ska kunna kräva sin rätt.

Arbetsgivaren kan dock skjuta upp tidsgränsen till 18 månader.

Byggnads: ”Det räcker inte – behöver fler verktyg för att bevaka lönerna för utstationerade”

Bakgrunden till de skärpta reglerna är ett antal EU-direktiv, som kräver att Sverige ska ändra sina lagar i enlighet med EU:s regelverk.

F-skattare i byggbranschen från EU-länder som inte är registrerade som utstationerade, berörs inte av förändringen.

Arbetare från EU-länder som fått en anställning i ett svenskt byggföretag med säte i Sverige, omfattas inte av några särskilda regler enligt ovanstående, utan då måste kollektivavtalsbundna arbetsgivare följa avtalet i vanlig ordning.

Förra året var cirka 20 000 byggnadsarbetare i Sverige utstationerade.

Källor: Regeringens proposition: ”Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering”.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny lag börjar gälla nu: Utstationerad arbetskraft ska ha samma lön som svensk

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig