info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ny förbandslåda mot psykisk ohälsa

NCC och Byggmästar´n i Skåne testar förbandslådor mot psykisk ohälsa. Tanken är att uppmärksamma problemen i tid och att man på arbetsplatserna ska våga börja prata om detta.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Men på många arbetsplatser vågar ingen prata om det. För att lyfta frågan och få folk att söka hjälp i tid finns nu speciella förbandslådor ute hos NCC i Malmö och på Byggmästar´n i Skåne AB.
På NCCs arbetsplats Triangeln finns en förbandslåda sedan början av september, uppsatt i byggnadsarbetarnas och tjänstemännens matsal.
– Jag tror det är en bra grej att lyfta fram och att det kan leda till att man får hjälp i ett tidigt skede, om man behöver. Jag tror den här typen av satsningar behövs, kanske speciellt i stora projekt där det är mycket stress, säger Camilla Blomberg som jobbar med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö på Triangeln.

Underskattar problemet

Första hjälpen-lådan innehåller både plåster och bandage men också frågor för att kunna göra en självskattning där man kan upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa. Och där finns också telefonnummer till företagshälsan dit man kan ringa för att få hjälp.
– Arbetslivet blundar ofta för psykisk ohälsa när det istället går att förändra mycket med relativt enkla lösningar. Många går för länge innan de får hjälp och då är det ofta en lång väg tillbaka, säger Rickard Bracken, som är projektledare för Hjärnkoll som ligger bakom initiativet. Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för mer öppenhet runt psykisk ohälsa.
Han säger att arbetsgivare och chefer idag ofta underskattar hur vanligt problemet är. Samtidigt som det leder till stort personligt lidande och ekonomiska förluster för både samhälle och företag.

”Måste få mer uppmärksamhet”

Idén till första förbandet kom från studenter, sedan har det utvecklats i ett samarbete med olika aktörer i arbetslivet, däribland byggbranschen. SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, som fack och arbetsgivare står bakom, är en av dem som bidragit.
– Både fack och arbetsgivare tycker att de psykosociala frågorna måste få större uppmärksamhet. Det är viktigt att psykisk ohälsa blir ett naturligt samtalsämne. I branschen finns en hård arbetsbelastning, tuffa projekttider och mycket stress, säger Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som engagerat sig i projektet.

Testas

Nu testas förbandslådan, som är en prototyp, på arbetsplatser i olika branscher för att se om den fungerar. Gör den det ska man försöka få den i kommersiell tillverkning.Byggmästar´n i Skåne har tre förbandslådor uppsatta i Malmö och Helsingborg. De finns på kontoren men på två ställen har byggnadsarbetarna i byggservice tillgång till dem.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ny förbandslåda mot psykisk ohälsa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig