info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Softtouch 940×240 v4

Ny byggprognos: Anläggning upp – bostäder ner

Dagens barometer från Konjunkturinstitutet visar att byggbranschen fortsätter att klara pandemin bättre än alla andra.

Det går något bättre för anläggning än för husbyggnation just nu. Det visar senaste barometern från Lonjunkturinstitutet. Foto: Mostphoto

Enligt siffror från Konjunkturinstitutet i dag faller den så kallade konfidensindikatorn för landet som helhet. Från 97,2 i november till  95,6 i december. En sektor visade dock på tillväxt och det var bygg där indikatorn steg med 0,7 enheter. Något som innebär att bygg nu haft en positiv utveckling i tre månader i rad.

Framförallt är det glada signaler från anläggningsföretag som lyfter siffrorna för byggbranschen. Anläggarna är mer nöjda med hur många projekt de har på ingång, vilket i sin tur innebär att de uppger ett visst behov av att nyanställa.

Läs också Skanskas julchock – 160 sparkas: ”Har inte jobb till alla”

Det ser däremot sämre ut för husbyggarna. Där är företagen mindre nöjda med antalet kommande projekt, de är för få. Därför planerar de istället för att minska antalet anställda. Tyvärr är de mer negativa än vad anläggarna är positiva vilket innebär att sektorns totala planer när det gäller sysselsättningen är mer negativa än normalt.

Den främsta orsaken till att byggandet inte steppar upp ytterligare är enligt byggbolagen otillräcklig efterfrågan. Men det finns en långsamt stigande trend om förväntningar på en bättre framtid. Tron på ett mer aktivt byggande ökar nämligen för tredje månaden i rad.

Annons
Bosch 250×600 v4

Du läser: Ny byggprognos: Anläggning upp – bostäder ner