info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Nej till forskning om isocyanater

Regeringen satsar inte några pengar på att rädda den akut nedläggningshotade isocyanatforskningen i Hässleholm. Det klargör biträdande näringsminister Mona Sahlin.

Trots alla förhoppningar från LO-håll om att regeringen skulle gripa in och rädda isocyanatforskningen, så är beskedet negativt i ett skriftligt uttalande från Mona Sahlin.
– Jag har i riksdagen sagt att isocyanatforskningen i Sverige ska ligga på en god nivå. Nu har vi gjort en kartläggning och min uppfattning är att den kvarvarande nivån är tillfredsställande, säger Mona Sahlin.
Hon lägger ansvaret för finansieringen av forskningen på andra parter och konstaterar att det finns fler bra forskningsprojekt än pengar.
Stockholms universitet har visat intresse för att ta över huvudmannaskapet för isocyanatforskningen i Hässleholm, men enligt Mona Sahlin, förutsätter det, precis som tidigare, att den långsiktiga finansieringen blir löst.
– Jag tvingas konstatera att det idag inte finns ett tillräckligt stort intresse bland de som skulle kunna tänkas att vara med och stödja forskningen. Exempelvis har Afa (Arbetsmarknadsförsäkringar), som tidigare var med och finansierat, valt att inte gå in med så stora summor som skulle behövas. Parterna förfogar över stora resurser och ansvaret vilar nu också på dem, anser hon.
Mona Sahlin säger att varje universitets och högskolas styrelse beslutar om hur forskningsanslagen fördelas. Att regeringen inte ska gå in och detaljstyra.
– Detta betyder att regeringen inte kan ge särskilda pengar till just den isocyanatforskning som bedrivs av Lunds universitet i Hässleholm, säger Mona Sahlin.
Ett problem i sammanhanget är att just Afa är en av orsakerna till att forskarna i Hässleholm hotas av nedläggning. De fackliga representanterna i Afa ville satsa tillräckligt med pengar för att säkerställa forskningen. Arbetsgivarna sa nej och därför blev det en mindre summa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Nej till forskning om isocyanater

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig