info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

NCC dömt till skadestånd

NCC informerade inte Byggnads då nya underentreprenörer anlitades. Ursäktliga misstag, enligt företaget. Men Arbetsdomstolen håller inte med, utan dömer företaget att betala 90 000 kronor i skadestånd.

NCC har tagit in åtta underentreprenörer på tre olika arbetsplatser utan att informera Byggnads på rätt sätt, samt utan att kontrollera samtliga företag i tillräcklig utsträckning. Nu har företaget dömts att betala skadestånd till facket.
– Det är en viktig dom. Förhoppningsvis blir det lite ordning på företagen så att de inte tar in bolag som inte har kollektivavtal, säger Timo Anttila, ombudsman på Byggnads.

Måste kolla kollektivavtal

Innan företag som är bundna av byggavtalet tar in underentreprenörer ska de utföra vissa kontroller. Den de anlitar ska ha kollektivavtal samt f-skattebevis, registreringsbevis och momsregistreringsbevis.
Om dessa krav är uppfyllda räcker det sedan att göra en anmälan till Byggnads första gången man anlitar just detta företag. Annars krävs förhandling.

NCC amälde inte

Mellan 2010 och 2011 missade NCC att göra anmälningar till Byggnads gällande åtta underentreprenörer som anlitades på tre olika arbetsplatser i Skåne. Byggnads har därför stämt företaget. Facket har dessutom hävdat att företaget inte bara missat att göra anmälan, utan att man dessutom inte gjort kontrollerna gällande kollektivavtal, f-skattebevis, registreringsbevis och momsregistreringsbevis.

”Ursäktliga missar”

Företaget har å sin sida hävdat att man visst utfört kontrollerna, men att man sedan missat att göra anmälningar till Byggnads. Detta ska ha berott på en rad missförstånd och misstag. I ett fall menar man dessutom att anmälan måste ses som gjord eftersom information mejlats till en ombudsman.
Företaget har hävdat att de fel som har begåtts inte kan leda till skadestånd eftersom reglerna säger att sådant inte ska betalas om avtalsbrottet är ”ursäktligt” eller rör rena formaliafel.

”Haft gott om tid på sig”

I Arbetsdomstolens dom dras dock slutsatsen att avtalsbrotten inte kan ses som ursäktliga. Argumentationen bygger bland annat på att överenskommelsen funnits sedan 1995. Man har alltså haft många år på sig att hitta formerna för att tillämpa reglerna. Dessutom är NCC ett stort bolag med stora möjligheter att utforma rutiner.

”Kontroller har gjorts”

Domstolen menar att anmälan till Byggnads inte gjorts gällande någon av de åtta underentreprenörerna. Däremot menar domstolen att företaget faktiskt har kontrollerat avtal och övriga handlingar hos alla underentreprenörer utom två.
NCC döms att betala 90 000 kronor i skadestånd. Däremot får parterna stå för sina egna rättegångskostnader trots att Byggnads huvudsakligen vann tvisten. Det beror på att Byggnads orsakat kostnader genom att ändra sina yrkanden sent i processen, bland annat sänktes skadeståndsanspråken från 900 000 till 350 000 kronor.

Jenny Berggren
Katarina Connheim

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: NCC dömt till skadestånd

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig