info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Missnöje med företagshälsan

Bättre företagshälsovård är ett återkommande krav i motionerna till Byggnads kongress. Redan på förra kongressen, 2002, togs beslut om att arbeta för flera av de förändringar som medlemmarna nu tar upp igen.

Inför årets kongress handlar 25 av 189 motioner om arbetsmiljö. Flera förslag gäller rikstäckande företagshälsovård samt ett nationellt register med hälsouppgifter om byggnadsarbetarna.
Båda dessa funktioner har tidigare funnits, i form av Bygghälsan. Flera medlemmar refererar till den i sina motioner, och uttrycker missnöje över dagens situation. ”Sedan Bygghälsan avvecklades har vi upplevt att det inte funnits någon företagshälsovård värd namnet” heter det exempelvis i en motion från Umeå.

Frågorna är inte nya. På Byggnads förra kongress togs beslut om att arbeta både för rikstäckande företagshälsovård och för ett nationellt hälsoregister. Ett sådant register skulle kunna användas till arbetslivsforskning som förebygger skador. Men fyra år senare har förbundet alltså inte lyckats driva igenom önskemålen.
I utlåtanden inför årets kongress hänvisar förbundsstyrelsen till kommande avtalsförhandlingar i frågan om rikstäckande företagshälsovård. När det gäller hälsoregister skriver styrelsen att det pågår överläggningar med arbetsgivarna om ett gemensamt, begränsat riksregister. Vidare konstateras att frågan om ett nationellt register är viktig och även bör tas upp i avtalsrörelsen.

I en motion finns förslag om att lagen bör reglera en lägsta nivå på företagshälsovården. Förbundsstyrelsen svarar att överläggningar om en gemensam miniminivå för inköp av företagshälsovård pågår mellan förbundet och arbetsgivarorganisationerna.
Sex motioner tar upp att pressade byggtider medför stress och förslitningsskador, och framför önskemål om att förbundet ska verka för längre byggtider. Dessa motioner innehåller även krav på bättre förebyggande vård.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Missnöje med företagshälsan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig