info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet V13

Misslyckade hantverkarjobb kostar miljarder

Hantverkartjänster toppar listan över misslyckade köp som blir dyra för konsumenten. De kostade tio miljarder kronor förra året, visar en rapport från Konsumentverket.

the renovation uind renovation of a bathroom by a construction worker

Många konsumenter köper varor och tjänster som inte blir som de väntat, varken då det gäller kvalité eller utförande. Konsumentverket har nu beräknat vad misslyckade köp kostade i tid och pengar förra året. Totalt blev kostnaden 50 miljarder kronor,  varav 10 miljarder enbart rör hantverkartjänster. Dessa låg överst på listan över kostnader för felköp.

Till grund för beräkningarna ligger en konsumentundersökning med över 4 000 svarande mellan 18 och 75 år. Konsumenterna har själva fått bedöma vad som är ett  misslyckat köp.

Andra branscher med stora problem då det gäller konsumenterna är bilförsäljning, fastighetsmäklartjänster och mobiltelefoni, samt internet.

Av de 50 miljarderna i kostnader står 39 miljarder för omkostnader medan 11 miljarder motsvarar värdet på tiden som lagts ner på att försöka lösa problemen. Totalt blev det omkring 66 miljoner timmar. Den samlade kostnaden för misslyckade köp motsvarar ungefär 7 000 kronor per vuxen person och år.

Fakta
  • 3 av 4 konsumenter får varje år problem med något de köpt
  • Konsumentskadan har beräknats genom att ta alla kostnader problemet orsakat, plus tiden som gått åt för att lösa problemet, minus kompensation från säljaren.
  • 50 miljarder motsvarar en procent av Sveriges BNP
Margite Fransson
Annons
ExpanderaMera 640×240 V11-14
arrow_forward Senaste nytt
Annons
LBrador 250×600 V9-20