info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ministern svarar efter granskning

"Det är inte givet att Arbetsmiljöverket ska göra inspektioner efter varje olycka". Så skriver arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson i ett svar i riksdagen till socialdemokraternas Ylva Johansson. Frågan kom efter Byggnadsarbetarens granskning.

Byggnadsarbetarens artiklar visar att av 679 allvarliga olyckor som anmäldes till Arbetsmiljöverket förra året inspekterades bara 389 på plats.
Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, reagerade över detta och ställde därför en skriftlig fråga i riksdagen. Hon ville veta om regeringen tänker vidta några åtgärder för att fler allvarliga olyckor ska inspekteras på plats av Arbetsmiljöverket för att förhindra att liknande olyckor händer igen.
I svaret från arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, moderaterna, finns inga konkreta besked om förändringar. Hon redogör för dagens läge där allvarliga arbetsolyckor och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket, som sedan gör sina prioriteringar. Hon anser inte att det är givet att verket ska göra inspektioner efter varje olycka. ”Bedömningen av när så ska ske görs bäst av expertmyndigheten”, skriver hon.

Högriskbransch

Elisabeth Svantesson framhåller att Arbetsmiljöverkets verksamhet består av flera delar; tillsyn, inspektion, analys och information om arbetsmiljöfrågor. Hon säger att ingen ska behöva skadas på sitt jobb och lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren.
Efter en olycka eller ett allvarligt tillbud ska arbetsgivaren utreda orsaken och Elisabeth Svantesson hänvisar till att Arbetsmiljöverket sedan kan begära in denna utredning som en hjälp i bedömningen om en inspektion ska genomföras.
Hon avslutar med att slå fast att byggbranschen är en högriskbransch som prioriteras av Arbetsmiljöverket.

Kritik inom verket

I Byggnadsarbetarens reportage finns en kritik bland inspektörer inom Arbetsmiljöverket, mot att inte fler utredningar görs på plats och att enkla kampanjinspektioner ersätter mer omfattande olycksutredningar och inspektioner.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ministern svarar efter granskning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig