info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Miljonkrav mot Byggnads i Högsta Domstolen

Företagaren kräver miljonskadestånd för Byggnads blockad. På tisdagen togs delar av fallet upp i Högsta Domstolen. HD ska avgöra om den här typen av krav alls kan riktas mot Byggnads.

– Jag är nöjd att det blev så här till sist, sa Byggnads lokale ordförande i Östergötland till Byggnadsarbetaren när företaget HGS tecknat hängavtal med Byggnads sommaren 2007, efter nästan ett års blockad.
Men det skulle visa sig att sista kapitlet var långt ifrån skrivet i konflikten mellan företagets ägare och Byggnads.
Sedan 2009 driver företagaren en skadeståndsprocess mot Byggnads. Han begär drygt en miljon kronor, främst i ersättning för ekonomiska förluster som ska ha följt av blockaden. Företaget gick i konkurs kort efter att företaget skrivit på hängavtalet sommaren 2007, det förklaras också med svårigheter orsakade av blockaden.

”Bröt mot Europakonventionen”

Som grund för sina krav har företagaren angett att Byggnads, i och med blockaden, brutit mot Europakonventionens regler om föreningsfrihet och rätt till skydd för egendom.
Resonemanget bottnar i att det ursprungliga kravet på avtal innehöll krav på så kallade granskningsavgifter som arbetsgivaren skulle betala till Byggnads. Detta inslag i Byggnads avtal kritiserades senare av Europadomstolen och var bortplockat när HGS tecknade kollektivavtal 2007. Men företagaren och hans företrädare från organisationen Centrum för Rättvisa, menar alltså att kraven som låg bakom blockaden då den inleddes 2006 var olagliga och att agerandet stred mot Europakonventionen.

Målet kan återgå till tingsrätten

Europakonventionen reglerar skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, normalt sett är det stater som kan hållas ansvariga för brott mot den.
Både tingsrätten och hovrätten har också kommit fram till att privata aktörer på den svenska arbetsmarknaden, i detta fallet Byggnads, inte kan bli skadeståndsskyldiga för kränkningar av konventionens regler. Det är just den frågan som även Högsta Domstolen nu ska testa; om man alls kan kräva pengar av Byggnads för de påstådda brotten mot just Europakonventionen.
Om domstolen kommer fram till att det är möjligt prövas själva fallet, med sina specifika skadeståndsanspråk, på nytt med start i tingsrätten. Om HD kommer till samma slutsats som tingsrätten och hovrätten har företaget förlorat målet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Miljonkrav mot Byggnads i Högsta Domstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig