info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Mer betong efter terrorattack

Terrorattacken mot World Trade Center kan innebära att det byggs mer i betong och färre riktigt höga skyskrapor i framtiden.

– Man kommer nog att tänka ännu mer på skyddet och det kan innebära att man bygger mer i betong, säger docent Bo Göran Hellers, vid institutionen för arkitektur och konstruktion, tekniska högskolan i Stockholm.
Det är omöjligt att bygga hus som är helt säkra. Det går inte att förutse allt som kan ske. Men en möjlighet för att bygga säkrare är att minska värmeflödet i byggnaden. Stålkonstruktioner är bra för att bygga riktigt högt eftersom de har en kombination av lätthet och styrka. Men de är ömtåliga vid bränder med hög värmeutveckling.
Betonghus är säkrare och stabilare än hus av stålkonstruktion men det går inte att bygga lika högt. Vikten blir för hög.
– Grovt skattat kan man kanske komma upp i höjder på cirka 500 meter med betong och 700 meter med stål, säger Bo Göran Hellers.

Då tvillingtornen i World Trade Center rasade efter terrorattacken påverkades byggnaden först av slaget, sedan spred sig hettan mycket snabbt i stålkonstruktionen. Värmen gjorde att konstruktionen försvagades. Trycket ovanifrån i kombination med försvagningen gjorde att byggnaden snabbt rasade samman. Bjälklagen föll in och slog sönder varandra.
Länge var betongbyggnaden Empire State Building, i New York, ursprungligen 381 meter, världens högsta byggnad. Den är byggd i betong och natursten. Den är tre gånger tyngre per volymenhet jämfört med World Trade Center vars torn var 417 och 415 meter höga.
– Oavsett hur bra det var byggt, utsattes World Trade Center för en onormal och oförutsägbar påfrestning, säger Bo Göran Hellers.
Världens högsta byggnader är två torn; Petronas Towers, byggda i Kuala Lumpur, Malaysia och 452 meter höga.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Mer betong efter terrorattack

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig