info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Maxbot hotar Skanska efter Hallandsåsen

Villkorlig dom och böter för de två åtalade Skanskacheferna och maximal företagsbot för Skanska. Det är åklagarnas yrkanden i rättegången efter Hallandsåsen. Skanska menar att andra är bovar.

23 tunnelarbetare skadades och miljön vid Hallandsåsen påverkades av användningen av Rhoca Gil i tunnelprojektet under perioden mars till och med september 1997.
Så långt är åklagarna och Skanska överens i rättegången i Ängelholms tingsrätt som slutfördes på fredagen med slutpläderingar. Men enigheten slutar vid skadorna. När det gäller ansvaret är oenigheten total.

Åklagarna hävdar att Henrik Ivarsson i sin roll som produktionschef vid projektet bar det rättsliga ansvaret för att se till att bland annat föreskriften om internkontroll följdes. Brottet rubriceras inte som grovt arbetsmiljöbrott men anses ändå så allvarligt att den påföljd som krävs är villkorlig dom och kännbara böter.
Avdelningschefen Jan Stattin anses av åklagaren skyldigt till att akrylamid spreds i miljön. Det är hans ställning som chef för den avdelning i Skanska som ansvarade för projektet och hans ombudsroll i projektet som gör att just Stattin pekas ut som skyldig till miljöstörning. Åklagarna yrkar villkorlig dom och böter också för Stattin.
Åklagarna yrkar dessutom att Skanska ska åläggas en maximal företagsbot, på tre miljoner kronor, för att man grovt åsidosatt sina särskilda skyldigheter vid verksamheten. Botens maximala storlek, tre miljoner kronor, fastställdes på 1980-talet och åklagarna menar att beloppet är allt för lågt i det aktuella målet.

Produktionschefen Henrik Ivarsson nekar till arbetsmiljöbrott. Han hävdar att han gjort det han skulle göra enligt lagen och varit ambitiös i arbetsmiljöarbetet på åsen.
Både cheferna och Skanska i sin helhet lägger skulden för skadorna på tunnelarbetare och natur på kemiföretaget Rhône Poulenc. Skanska har blivit vilseledda genom en grovt felaktig information från kemiföretaget, hävdar man och det har påverkat resten av förloppet. Från information till tunnelarbetare till skyddsutrustning.
Skanska angrep åklagarna för att inte ha utrett Rhône Poulencs ansvar i botten. Då det gäller åtalet mot Stattin hävdar försvaret att han inte kan fällas eftersom det inte var hans sak att bestämma om Rhoca Gil. Ansvaret för att medlet användes ligger på Banverket och miljöansvaret låg på projektet, enligt försvaret.

Nu väntar tingsrättens prövning. Fyra nämndemän, varav tre representerar moderata samlingspartiet och en socialdemokraterna, ska tillsammans med rättens två jurister fatta beslut. Juristerna, lagman Sigurd Heuman och rådman Kerstin Hardgren, har uppgiften att redogöra för rättslaget för nämndemännen. Därefter fattar rätten beslut genom omröstning där alla röster har lika värde.
Dom meddelas den 18 januari nästa år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Maxbot hotar Skanska efter Hallandsåsen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig