info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Löpande vite på 250 000 mot Botniabanan

Botniabanan AB kan tvingas betala 250 000 kronor varje gång bolaget missar att riskbedöma arbetsmiljön för dem som arbetar med spräng- och bergarbeten. Det är innebörden i ett föreläggande från arbetsmiljöverket, som ska minska antalet sprängolyckor.

De två senaste åren har det inträffat en lång rad sprängolyckor på ett antal byggarbetsplatser längs Botniabanan. De har inträffat i samband med utlastning, skutknackning med hydraulhammare och krossning.
Byggnadsarbetaren har skrivit flera artiklar om tillbuden, som har lett till både personskador och materiella skador. Vid sammanlagt 62 tillfällen, har odetonerat sprängämne, så kallade dolor, exploderat i efterhand, på Botniabanans byggen.

Detta vill myndigheterna nu få bukt med genom att sätta press på beställaren, Botniabanan AB. För att sätta press på Botniabanan plockar verket fram en paragraf i arbetsmiljölagen som sällan används: kapitel 3, paragraf 14. Där står det att även projektörer har ett ansvar för att arbetsplatsen blir bra för dem som arbetar där.
I samband med utredningen av en olycka förra året, kom arbetsmiljöverket fram till att Botniabanans arbetsmiljöplan saknade tillräckligt tydliga och detaljerade beskrivningar av hur man ska förebygga sprängolyckor och undvika så kallade dolor. Detta behöver också bli bättre, enligt arbetsmiljöverket.

Det löpande vitet innebär att bolaget tvingas betala 250 000 kronor varje gång riskbedömningar saknas i projekteringen.
– Vi har lagt ett löpande vite för att förhindra ytterligare personskador. Bygget är långt ifrån färdigt och det sprängs hela tiden. Problemet upprepas om vi inte tar ett större grepp om problemet, säger juristen Anders Jeppson på arbetsmiljöverket. Han är en av dem som deltagit i beslutet.
Bygget av Botniabanan är uppdelat på olika delprojekt och Botniabanan tar hjälp av cirka 60-70 projektörer. Botniabanan har anställda som leder och samordnar projekteringen. Bygget består av 140 broar och 25 kilometer järnvägstunnel.

Botniabanan är en av få byggherrar som har järnkoll på antalet dolor och som kräver att entreprenörer rapporterar in dem. Bolaget har arbetat för att få ner antalet dolor.
– Jag är väldigt besviken på arbetsmiljöverket. Vi har haft god kontroll och jag anser att vi skött detta på ett bra sätt, säger Henry Sjödin, kvalitets- och säkerhetsansvarig på Botniabanan.
– Därför har vi överklagat arbetsmiljöverkets beslut till regeringen. Jag kan inte säga så mycket mer, juristerna får jobba med detta nu, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Löpande vite på 250 000 mot Botniabanan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig