info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ljus framtid för solceller – snart kan hela husets yta användas för att producera el

Från tjocka moduler på hustak till tunna material i valfria färger som täcker hela fasaden. Utvecklingen av solceller går rasande snabbt och redan nu kan stora delar av ytan på ett hus producera el.

För många är solceller något som är monterat på hustak eller är uppställda på marken. Men med ny teknik är det nu möjligt att bygga hela fasader med solceller. Exempelvis kan en putsad vägg ersättas med terrakottafärgade solceller.
– Sedan har vi fönster där det går utmärkt att använda solceller. Och det fungerar även att montera som räcke på balkonger. Tanken är att solcellerna framöver ska ersätta andra byggnadsmaterial som i dag sitter på husfasaderna, berättar Tommy Danielsson, affärsutvecklare på Soltech Energy.

Läs också Vårbudgeten: Högre byggbonus och ökad kontroll på bygget

En tunnfilmssolcell är uppbyggd av en film som sätts fast på ett bärande material, exempelvis glas eller plast. Själva tunnfilmen består av flera olika material som ligger i flera lager. Den är trots det oerhört tunn – ungefär en sjundedel så tjock som ett vanligt hårstrå.

När solstrålarna träffar solcellen får den elektroner att vandra mellan olika lager, halvledare, i solcellen. När elektronerna rör sig mellan halvledarna uppstår en elektrisk spänning och el börjar produceras. Elen går vidare via kablar som ligger dolda i kanten av solcellen. Alla solceller seriekopplas i mindre kretsar och elen går via en växelriktare ut på elnätet eller används lokalt i huset.

På taket läggs solcellerna på vanliga strö- och bärläkt på samma sätt som för andra takmaterial, till exempel takpannor.
– På fasaderna är det mycket ett monteringsarbete och det är förhållandevis enkelt att bygga ihop systemen. Det är en hel del el som ska kopplas ihop och det är möjligt att det är elföretagen som i framtiden blir huvudentreprenör för den här typen av jobb, säger Tommy Danielsson.

Grovt indelat finns det två olika typer av solceller – kristallina kiselsolceller och tunnfilmssolceller. Den förstnämnda som är äldst finns i två varianter – monokristallina och polykristallina. Den första solcellen som är baserad på kisel tillverkades 1954.
Tunnfilmssolceller är andra generationens solcell. Den tål bland annat högre temperaturer och fungerar bättre vid svagare ljus. Därför lämpar den sig bland annat för att montera på fasader som inte nås av direkt solljus.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ljus framtid för solceller – snart kan hela husets yta användas för att producera el