info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Livsfarliga brister på små byggen

Det slarvas på ett livsfarligt sätt på många av landets små byggföretag. Sex av tio hade brister vid en tillsynsinsats Arbetsmiljöverket gjort. Jobbet stoppades på 200 byggen.

Totalt inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 2 000 byggarbetsplatser som drevs av små byggföretag under åren 2011 och 2012.
På 200 ställen var jobbet så farligt att det stoppades. Arbetsmiljöverket riktade 3 400 krav mot företagen, i den riksomfattande granskningen.
I många fall gällde det rent livsfarliga fel som bristande fallskydd eller borttagna skydd och säkerhetsanordningar vid maskiner. Det var också dåligt med riskbedömningar och krav ställdes också på ergonomiska förbättringar för att hindra utslitning.
Bland flera av företagen pekade Arbetsmiljöverket på brister i kunskap om arbetsmiljöfrågor som damm, asbest och buller.
Jan Swedberg biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket är inte förvånad över bristerna. Men han har blivit förskräckt över hur mycket dålig arbetsmiljö används som konkurrensmedel och att vissa företagare använder de anställda på ett cyniskt sätt.

Konkurrerar med dålig arbetsmiljö

– Det är en stenhård konkurrens ute och det styrs av pengar. Vissa räknar inte med säkerhetsåtgärder överhuvudtaget, andra lägger in säkerhet i anbudet, men för att öka vinsten använder man aldrig säkerhetsutrustning när arbetet ska utföras, säger han.
Detta menar han är mycket allvarligt och missgynnar de seriösa företag som försöker sköta sig. En annan orsak till bristerna på små byggföretag är en brist på kunskap, menar han. Bland annat vet många inte vem som har ansvaret i arbetsmiljön.

Fortsätter kampanj

De inspekterade företagen hade mellan 3 och tio anställda. Arbetsmiljöverket kommer också i år att fortsätta med tillsynskampanjen mot små byggföretag.
Byggbranschen omfattar cirka 3 000 anställda och består av cirka 85 000 företag. Merparten är små- eller ensamföretagare.
Förra året förlorade sju personer livet i byggolyckor enligt Byggnadsarbetarens sammanställning och byggbranschen är mycket skadedrabbad. Varje år anmäls cirka 3 000 arbetsskador med sjukfrånvaro i branschen och cirka 1000 arbetsrelaterade sjukdomar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Livsfarliga brister på små byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig