info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Livsfara vid lyft på bygget – nu skärps kraven

Tillbuden ökar vid koppling av last. Samtidigt kommer varningar om att många lastkopplare har bristande kunskaper. Nu vill kranbranschen skärpa kraven på utbildning.

"Det är en stor fara om man man kopplar last utan att kunna. Problemen har ökat", säger Jenny Forssell. Lyftbilden är en genrebild. Foto: Mats Egeberg/ostphotos

De senaste åren har kranbranschen uppmärksammat fel och tillbud vid lastkoppling.

– Problemen har lyfts både av kranföretag och byggföretag. Byggföretagen har rapporterat att tillbuden är många i samband med lastkoppling.  Och våra medlemmars personal upplever risker på arbetsplatserna, för det är vanligt att lastkopplarna och signalgivarna inte har rätt kunskaper, säger Jenny Forssell. Hon arbetar på kansliet till Mobilkranföreningen som organiserar företag med både torn- och mobilkranar.

Problemet är att fel som begås vid lyft kan få förödande konsekvenser, eftersom det är stora, tunga,  material som hänger över byggena. Kranföraren behöver kunna lita på att lastkopplaren har rätt kunskaper.

Idag finns inte några obligatoriska krav på vad en utbildning för den som kopplar lasten måste innehålla. Det finns en rad olika utbildningar, men ingen har ansvar för att kolla att de håller måttet.

– Vissa är bra men många är helt otillräckliga och flera saknar i stort sett helt praktik på utbildningen. Tanken är då att praktiken sedan ska göras inom företaget. Men i vad mån det sker är väldigt varierande. Även om man kan visa upp ett plastkort, ett utbildningsintyg, betyder det inte alltid att de som ska koppla kan det de förväntas kunna, säger Jenny Forssell.

För att komma tillrätta med problemen kommer Mobilkranföreningen att påbörja arbetet med ett system som gör att man dels skärper kraven på utbildning och utbildningsgivare och dels inför kontroller.

– Vi vill koppla det till en ISO-standard för utbildning av lastkopplare som är betydligt mer omfattande än de utbildningar som erbjuds idag. Många lastkopplare har nu bara en utbildning på några få timmar, säger Jenny Forssell.

Det är en fri marknad att utbilda lastkopplare idag. Sveriges Byggindustrier har sedan flera år utbildningen ”Säkra lyft” för lastkoppling och signalering vid lyft. Sedan har andra utbildningsgivare startat kurser med samma namn.

– Men våra medlemsföretag i kranbranschen har fått till sig att utbildningarna  i många fall är ganska urvattnade, säger Jenny Forssell.

Arbetet med den nya utbildningen kommer att göras av en utbildningsgrupp inom Mobilkranföreningen. Det kommer att ske i samarbete med arbetsmiljöansvariga i byggföretagen.

– Vi vill kvalitetssäkra utbildningsgivare och instruktörer så att vi sedan kan rekommendera de som vill utbilda lastkopplare att köpa en kurs av en utbildare som är kvalitetsgranskad. Det är annars svårt för den som ska välja, säger Jenny Forssell.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Livsfara vid lyft på bygget – nu skärps kraven

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig