info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Läraren förnekar brott

Elevernas lärare förnekar att han gjort något fel eller begått något brott i samband med olyckan vid Kvinnerstaskolan då en teleskoplastaren föll och två elever skadades. Det framgick av förhöret i Örebro tingsrätt.

Läraren medger att han gett instruktioner om att maskinen skulle köras från hytten, i strid med föreskrifter. Han sa att orsaken till beslutet att köra maskinen från hytten istället för från personkorgen var att manöverdosan till korgen inte fungerade som den skulle, samt att man var i viss tidspress.
Men han anser inte att sättet att köra hade någon betydelse för olycksförloppet.
Läraren menar att huvudorsaken till olyckan är att teleskoplastarens personkorg kördes upp på maxhöjden 17 meter. Men han förnekar att han haft kännedom om att det skulle ske. Eller att han skulle tillåtit det om han visste.
-Det kom som en chock för mig, sa han.
Enligt läraren byggde riskbedömningar och instruktioner till eleverna på att personkorgen inte skulle lyftas högre upp än på 4-5 meters höjd.

Maskinen används inte

Av svaren under rättegången framgick att läraren ansåg att eleverna fått tillräckliga instruktioner och tillsyn, samt att marken maskinen stod på varit tillräckligt stabil för det arbete han sagt skulle göras.
Åklagaren, däremot, menar att också bristande riskbedömning, instruktioner och dåliga markförhållanden bidragit till olyckan. Han påpekade att vissa säkerhetsfunktioner inte trädde in, då maskinen kördes från hytt i stället för från perskonkorg,
Läraren berättade att en av de tre eleverna först fått lite mer praktik än de andra för att köra maskinen, samt att de andra skulle utbildas mer efterhand.
Idag används inte den här typen av maskin längre i skolans undervisning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Läraren förnekar brott

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig