info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Långvarig sjukfrånvaro ökar

Antalet anmälningar av allvarliga olycksfall i byggbranschen fortsätter att öka. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport som släpps idag.

Bland byggnadsarbetare ökade antalet anmälda arbetsskador med i snitt 50 procent på fem år när alla yrken räknas med. År 2008 anmälde 570 betong- bygg- och anläggningsarbetare allvarliga olycksfall. Fem år senare, hade den siffran hade ökat till 771. En liknande ökning kan man se i andra yrkesgrupper. Bland snickare anmälde 444 personer allvarligt arbetsolycksfall 2008, och fem år senare var den siffran 625. Se övriga yrkesgrupper nedan.
– Vi tror att en orsak till ökningen kan vara att det blivit enklare att anmäla arbetsskador via webben. En annan orsak kan vara att både LO och Svenskt Näringsliv haft kampanjer om försäkringen, säger Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor.

Sjukskrivning mer än 30 dagar

Med allvarliga arbetsolycksfall menas arbetsolycksfall som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar och/eller olycksfall som leder till medicinsk invaliditet.
Statistiken över hela arbetsmarknaden visar tydligt att det är de äldsta och de yngsta som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt olycksfall.
En tredjedel av olycksfallen på hela arbetsmarknaden beror på fall. Olyckorna har skett i samband med förflyttningar, till exempel på ställningar och stegar.
Fall leder i 52 procent av anmälningarna på hela arbetsmarknaden, till medicinsk invaliditet.
Kan ökningen av antalet anmälda arbetsolycksfall från 2008 till 2013 bero på att ”för få” anmälde sina arbetsskador tidigare. LO har ju haft kampanjer för att få fler att anmäla?
– Det kan naturligtvis vara en orsak men det är svårt att veta exakt. Men eftersom det handlar om arbetsolyckor som leder till minst 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invalitet, tror vi att de flesta olyckor anmäldes även 2008, säger Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor.
Afas rapport visar siffror från 2008 och fram till 2013 eftersom det sker en eftersläpning i anmälningar av arbetsskador. 2014 års siffror kommer med i nästa rapport om ett år.

Hela listan, anmälningar inom bygg:

VVS-montörer 2008: 100 allvarliga arbetsolycksfall
VVS-montörer 2013: 154 allvarliga arbetsolycksfall
Ökning med 50 procent

Betong, bygg och anläggningsarbetare 2008: 570 allvarliga arbetsolycksfall
Betong, bygg och anläggningsarbetare 2013: 771 allvarliga arbetsolycksfall
Ökning med 35 procent

Snickare 2008: 444 allvarliga arbetsolycksfall
Snickare 2013: 625 allvarliga arbetsolycksfall
Ökning med 40 procent

Murare 2008: 37 allvarliga arbetsolycksfall
Murare 2013: 47 allvarliga arbetsolycksfall
Ökning med 27 procent

Golvläggare 2008: 19 allvarliga arbetsolycksfall
Golvläggare 2013: 42 allvarliga arbetsolycksfall.
Ökning med 121 procent

Cirka 50 procent av anmälningarna brukar leda till medicinsk invaliditet (siffran baseras på hela arbetsmarknaden).

Fotnot: Afa Försäkrings arbetsskaderapport är Sveriges största analys av arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten bygger på att cirka fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i Afa Försäkrings skadedatabas. Den innehåller idag cirka 13 miljoner ärenden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Långvarig sjukfrånvaro ökar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig