info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Låg höjd lika farlig som hög vid fall

Risken för allvarliga skador vid fallolyckor, kan inte kopplas direkt till fallhöjden.

Det visar en ny undersökning som gjorts av forskaren Per-Olof Axelsson. Studien har finansierats av statliga Rådet för arbetslivsforskning.
-Det är snarare vad man faller mot och även åldern som avgör hur lång sjukskrivning det blir efteråt, säger Per-Olof Axelsson.
Axelsson har granskat 73 slumpmässigt utvalda olyckor där ställningar är inblandade, på byggarbetsplatser i fem regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrlandskusten och Mälardalen.
Studien visar att en sjukskrivning på grund av skador vid fall från mindre än två meters höjd, i genomsnitt varade i 58 dagar.
Vid fall från 2-3 meter var antalet genomsnittliga sjukdagar 71.
Vid 3-4 meters fallhöjd, var personerna sjukskrivna i i snitt 69 dagar.
Var fallhöjder på 4-5 meter var byggnadsarbetarna borta från jobbet i 49 dagar.
Slutligen, vid fall från fem meter eller högre höjder, var byggjobbarna borta från arbetet i snitt 42 dagar.
-Risken för allvarliga skador finns även vid låga höjder, säger Axelsson.
De som fortfarande var sjukskrivna vid intervjutillfället är inte inräknade i siffrorna.
Dessa var jämt fördelade mellan de olika höjdnivåerna och påverkar inte resultatet.
Ett dödsfall ingår också i studien, men räknas inte in i sjukskrivningssiffrorna.
Undersökningen omfattar bara olyckor som ägde rum under 1998 och första halvåret 1999.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Låg höjd lika farlig som hög vid fall

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig