info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kultur stoppar invandrare i byggbranschen

Svenska män dominerar byggbranschen. Det beror varken på språkhinder eller på att invandrare är mindre kunniga yrkesmän. Snarare är det kulturella skillnader som är orsaken.

Desto avlägsnare land en invandrare kommer från, desto mindre troligt är det att han blir byggnadsarbetare i Sverige.
Endast 4,4 procent av de män som är födda i utlandet arbetar inom den svenska byggsektorn, jämfört med 10,3 procent för män som är födda i Sverige.
Invandrare är även underrepresenterade inom jord- och skogssektorn och inom offentlig förvaltning.
Däremot är de överrepresenterare inom industrin, vård och omsorg, inom städbranschen och bland kulturarbetare.

Det framgår av den senaste i raden av rapporter från den av Sveriges Byggindustrier tillsatta Byggkommissionen.
Rapporten, Yrkes- och näringsgrenstillhörighet bland invandrare med speciell inriktning på byggbranschen, kommer från Växjö universitet.
Varför invandare har svårt att få fotfäste i byggbranschen är det svårt att få ett entydigt svar på. Där finns bara gissningar.
Ju större det geografiska avståndet är till Skandinavien, desto sämre status har byggyrket. Långväga invandare talar gärna inte om att jobbat i byggsektorn.
Att invandare skulle vara mindre kunniga finns det heller inga belägg för.
– Inte heller språkkunskaperna kan förklara hela skillnaden på ett trovärdigt sätt, konstaterar Mats Hammarstedt, en av forskarna bakom rapporten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kultur stoppar invandrare i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig