info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kritik mot tunnelarbetet i Hallandsås

Antalet olyckor på Hallandsås har ökat det senaste året. Olyckorna är fler än de uppställda arbetsmiljömålen. Dessutom är det fortfarande problem med bakfyllnad, som fyller ut utrymmet mellan tunnelrör och berg. Det visar Hallandsåskommitténs senaste två rapporter.

Antalet skador på Hallandsås var under 2006 22 olyckor per miljon arbetstimmar(mer än ett dygns frånvaro). Under första delen av 2007 var siffran 36.
Den allvarligaste olyckan inträffade i maj 2007 när en tunnelarbetare fastnade med håret i ett roterande borrstål i samband med provborrning på tunnelborrmaskinen.
Banverkets arbetsmiljömål är att antalet olyckor inte får överstiga svenska branschgenomsnittet, 9,2 olyckor per miljon arbetade timmar.
– Olycks- och tillbudsstatistiken visar på höga olyckstal i förhållande till arbetsmiljömålen, säger Kerstin Borg Wallin, ordförande i Hallandsåskommittén.

Kommittén har också granskat hur arbetet fungerar med den bakfyllnad som fyller ut utrymmet mellan tunnelrör och berg i Hallandsås.
Granskningen visar att endast 30 procent av utförd bakfyllnad uppfyllde ställda krav. Kommittén anser också att det finns ett stort behov av efterarbete som riskerar att öka och efterlyser därför en aktiv och utvecklad strategi för ett långsiktigt hållbart utförande av bakfyllnaden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kritik mot tunnelarbetet i Hallandsås

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig