info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetareförbundet

Facklig kritik mot Arbetsmiljöverket: "Leder till fler olyckor"

”Försämringar på Arbetsmiljöverket leder till fler olyckor.” Byggnads i Norrbotten riktar nu skarp kritik mot verket. Igår skadades en man allvarligt i en arbetsolycka i Gällivare.

Vid olyckan i Gällivare igår skadades en man svårt då han träffades av en tryckluftsslang som släppte från en borrigg. Olyckan utreds fortfarande men Joakim Lindholm, ordförande i Byggnads region Norrbotten, upplever sedan länge en frustration över Arbetsmiljöverkets verksamhet.

– Försämringar av olika slag på verket leder till en ökad risk för olyckor, säger han.

Under ett flera år gjordes stora nedskärningar på Arbetsmiljöverket. De senaste åren har mer resurser tillförts.

– Men jag upplever inte att det skett någon förbättring här. Det räcker inte. I byggbranschen överlag tycker jag att Arbetsmiljöverket är ute allt färre timmar. Det är alldeles för lite med tanke på de allvarliga risker som finns, säger Joakim Lindholm.

Han är dessutom mycket besviken på vad han upplever som ett ointresse från Arbetsmiljöverket att samarbeta med facket.

–  Det är en total avsaknad av det vi hade tidigare med en samverkan mellan Arbetsmiljöverket och de fackliga organisationerna. Men nu har det bara blivit en kall, stel, myndighet som alla andra och som bara lever sitt eget liv. Jag tror inte den inställningen gäller bland inspektörerna ute på fältet utan det är högre upp i hierarkierna, säger Joakim Lindholm.

Han tycker att säkerheten förlorar på detta. Eftersom det finns en kunskap hos fackförbunden om arbetsplatserna som verket kan ha nytta av. Facket besöker många byggen, utser skyddsombud och arbetsmiljöorganisationer på arbetsplatserna. Joakim Lindholm berättar att verket tidigare på regionnivå bjöd in facken till diskussioner, att arbetsmiljöinspektörerna talade om för facket när de kom till olika platser och man kunde göra gemensamma arbetsmiljöronder, bland annat.

Han är oroad för vart den nuvarande olyckstrenden ska ta vägen. Förra året ökade dödsolyckorna i byggbranschen och redan, trots att året bara startat, har två byggnadsarbetare dött i fallolyckor i landet och flera har skadats svårt i olyckor på sina jobb.

– Priset byggnadsarbetare får betala i den här högkonjunkturen är att vissa aldrig kommer hem eller att de blir skadade för livet. Ska vi sträva efter en nollvision måste alla aktörer agera mer kraftfullt och dra åt samma håll, säger Joakim Lindholm.

Idag finns 35 arbetsmiljöinspektörer i Arbetsmiljöverkets region Nord, som består av landets fyra nordligaste län.
Regionchefen Fredrik Hedlund tycker inte att kritiken mot verket stämmer.

– Vi är ute på arbetsplatser i minst samma omfattning som tidigare. Från 2007 gjordes nedskärningar på Arbetsmiljöverket. Men de senaste åren har vi fått utökade medel och fler inspektörer. Däremot inspekterar vi på ett annat sätt idag, bland annat med mer riktade inspektioner, säger han.

Byggnads anser att ni inte är intresserade av att samverka och ta del av deras kunskap. Kommentar?

– Vi samverkar med de parter som finns. Vi är för samverkan, givetvis och ser det som en hjälp. Vi kan inte vara överallt och då är Byggnads en viktig samverkanspartner och ett stöd i vårt arbete, säger han.

Annons
AKH 640×240 V47-48
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC