info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Softtouch 940×240 v4

Kräver krafttag mot att arbetare slits ut

Krafttag mot arbetssjukdomar och förslitningsskador, rikstäckande produktionsstopp efter dödsolyckor och mer satsning på friskvård och mot psykisk ohälsa. Det är innehållet i några av arbetsmiljömotionerna till kongressen.

Dammsjukdomar och förslitningsskador. Vardag på bygget - heta kongressfrågor. Foto: Colourbox

Arbetsmiljö kan vara på liv och död i byggbranschen. Det påverkar både kropp och psyke och är därför ett hett ämne bland många byggnadsarbetare.
Ett 30-tal motioner har kommit in till Byggnads kongress som hålls i månadsskiftet maj-juni.

Många byggnadsarbetare dör i arbetssjukdomar som lungsjukdomen kol och mesoteliom. Andra blir utslitna och skadade för livet. Dessa mer smygande skador vill Byggnads Stockholm-Gotland uppmärksamma och få bort.

Läs också Nya regler som gynnar sjukskrivna: "Dammsug firman på arbetsuppgifter"

Kravet i motionen är att kongressen ska besluta att ta fram bättre statistik då det gäller förslitningsskador, kol och asbestrelaterade sjukdomar. Vidare att förbundet ska driva en informationskampanj vad gäller smygande arbetsskador och hårdare driva på för att få skadorna erkända som arbetsrelaterade.

De vill också att samhället ska ge mer forskningsanslag för att hindra den här typen av skador och sjukdomar.
Även Byggnads Gävle Dala knyter an till arbetsskadorna och vill att Byggnads ska arbeta för att förstärka det skadeförebyggande arbetet på gymnasiet genom en praktisk, ergonomisk utbildning.

De psykiska sjukdomarna lyfts också fram. Byggnads Småland-Blekinge tar upp företagshälsans roll då det gäller psykisk ohälsa och vill även få Byggnads att på ett tydligare sätt jobba med och påvisa den psykiska ohälsan.

Byggnads Skåne upprörs över dödsolyckorna i branschen och tycker alldeles för lite görs för att olyckorna inte ska upprepas. Därför vill man införa ett en timmas rikstäckande produktionsstopp  efter dödsolyckor för att hindra att de händer igen. Tanken är att arbetsgivaren ska nyttja timmen till säkerhetsanalys och skyddsrond.

Bland många byggnadsarbetare finns en stark önskan om att få den gamla Bygghälsan tillbaka, både för att få en likartad vård och för att bygga upp en statistikbas över sjukdomar och skador i byggbranschen. Ett flertal motioner, däribland från Byggnads Norrbotten, handlar om det och det har varit en ständig fråga i motionerna till de senaste kongresserna.

Språk som en säkerhetsfråga tas också upp bland motionerna. Rolf Persson och Magnus Stjernfeldt från Skåne vill att svenska ska vara huvudspråk på alla byggarbetsplatser.

Några ytterligare motionskrav på saker Byggnads ska arbeta för:

– Krav på utbildning vid arbete med motorkapar

– Slopa karensdagen

– Minska stressen på lagbasar/ansvarsmontörer

– Mer pengar till Arbetsmiljöverket

-Höjt och utökat friskvårdsbidrag

-Träning på arbetstid som förebyggande friskvård

Annons
Bosch 250×600 v4

Du läser: Kräver krafttag mot att arbetare slits ut