info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kraven för att få jobba innanför murarna – även matlådan kollas

Det är trångt på landets fängelser och häkten. Tusentals nya platser behövs. På fängelset i Hall pågår just nu en större utbyggnad. Men vem som helst är inte lämplig för uppdraget.

Snickaren på Skanska berättar gärna om jobbet inne på Hall, men vill inte skylta med namn eller bild: ”Det är inga snälla gossar som sitter här inne och jag vill inte få några påtryckningar utifrån”, säger han. Foto: Kriminalvården, Anders G Warne

Det är full byggaktivitet på Hall utanför Södertälje. Inne på anstaltsområdet står en lång rad av byggbodar. En bit bort skymtar en del av projektet, en större byggnad i flera plan där prefabdelar lyfts på plats en efter en. Längre bort står fängelsemurarna. Där bakom sitter fångarna.

På Hall sitter flera livstidsdömda. Anstalten har den högsta säkerhetsklassen och har enligt Kriminalvården en hög säkerhet mot såväl rymningar som fritagningar. Trots det har det skett en del incidenter genom åren. En av de mest omtalade inträffade 2004 då fyra personer lyckades ta sig ut med hjälp av ett insmugglat vapen. Alla fyra greps efter några dagar.

På fängelser med den här säkerhetsklassen består skalskyddet av flera lager och övervakningskamerorna sitter tätt. På bygget i Hall jobbar byggnadsarbetarna innanför det första, flera meter höga stängslet. Tidningen har träffat en av dem, en snickare på Skanska. Han berättar gärna om jobbet men utan att skylta med namn eller bild – ”det är inga snälla gossar som sitter här inne och jag vill inte få några påtryckningar utifrån”.

Han tycker att byggjobbet på Hall i stora drag är som ett vanligt projekt och att ”det är som att bygga vilken annan kåk som helst”. Men det finns ett stort men – säkerheten. Varje morgon när de kommer till jobbet måste de gå igenom en säkerhetskontroll för att komma in till själva byggarbetsplatsen. På vägen in har de då sina civila kläder.

– Det fungerar ungefär som på en flygplats. Vi går igenom bågen och då kollar de så att vi inte har några metallföremål på oss. Sedan röntgas allt annat, som våra väskor.

Gäller det även matlådan?

– Ja, den kontrolleras också.

Matlådan kontrolleras också.

Fram till 2027 ska det byggas nästan 2 000 nya fängelseplatser över hela landet. Två helt nya anstalter planeras. En i Kalmar och en i Trelleborg. De är ännu på skisstadiet och tanken är att de ska stå klara 2026 respektive 2027.

– Det är vår plan men inget är ännu klart. Bland annat finns det inga detaljplaner ännu, säger Christoffer Sunesson, sektionschef på Kriminalvårdens fastighetsenhet.

Övriga nya fängelseplatser handlar om tillbyggnader på landets befintliga anstalter. Då det kommer ta lång tid att bygga upp antalet ordinarie platser som matchar efterfrågan pågår i dag även ett arbete med att sätta upp tillfälliga moduler inne på anstaltsgårdarna för att täcka behovet kortsiktigt. Det gäller främst öppna anstalter, men det pågår även en utredning om att bygga tillfälliga boenden på fängelser med högre säkerhetsklass. Samtidigt ska flera av landets häkten byggas ut, med cirka 270 nya platser fram till 2025.

Den vanligaste metoden vid en utbyggnad på anstalt är att man gör en tillfällig öppning i muren och bygger ett nytt skalskydd längre in så att själva byggarbetsplatsen helt och hållet hamnar utanför anstaltsområdet.

– Då har byggnadsarbetarna ingen kontakt med själva anstalten, utan det blir som ett vanligt byggområde. Det tar alldeles för lång tid och kostar för mycket om alla transporter ska kontrolleras och köras in genom grindar, säger Christoffer Sunesson.

Men på bygget i Hall ser det alltså annorlunda ut då Skanska bygger på det befintliga anstaltsområdet. Det innebär att alla byggnadsarbetare och materialleveranser måste kontrolleras. Och bygget på Hall är stort, något den stora byggkranen på området skvallrar om. Det är mängder av transporter som ska in och det krävs en hel del folk. Skanska har just nu cirka tio yrkesarbetare på plats. Sedan finns det även några underleverantörer. Huvuduppdraget är att sätta upp en helt ny byggnad med plats för 120 interner och ytor för studier och drift. Totalt handlar det om lokalytor på 7 500 kvadratmeter. Det ska även anläggas nya rastgårdar.

Här finns högsta säkerheten
Foto: Kriminalvården

Kriminalvården har 45 fängelser runt om i landet. Sju av dem har den högsta säkerhetsklassen:

Kumla (Bild 1)

Tidaholm (2)

Hall (3)

Norrtälje (4)

Salberga (5)

Saltvik

Hällby

Snickaren på Skanska berättar att de inte har så mycket att göra med själva transporterna av byggmaterial in på arbetsplatsen utan det är vakter som sköter kontrollen vid grindarna.

– Det vi måste göra är att föranmäla att en transport är på gång. Då ska vi uppge bland annat regeringsnummer.

Chaufförerna, som måste ha gått igenom en säkerhetskontroll, krävs på en redovisning av vad de har för ärende och vad de har på flaket i samband med inpassering.

Det är det statligt ägda fastighetsbolaget Specialfastigheter som bygger och äger de flesta fängelserna runt om i landet. De hyr i sin tur ut byggnaderna till Kriminalvården.

Specialfastigheter har inga anställda byggnadsarbetare utan lägger ut själva byggandet på entreprenörer. För att ett företag ska vara aktuellt för ett fängelseprojekt granskas de först av Specialfastigheter.

Hanna Janson, kommunikations-chef på Specialfastigheter.

– Samtliga av våra avtalsleverantörer genomgår ekonomisk kontroll regelbundet. Utöver det görs kontroller avseende företagens juridiska status och en översyn av ledande personer i företagen. Vi kontrollerar också alla underleverantörer som kommer in på arbetsplatsen, säger Hanna Janson som är kommunikationschef på Specialfastigheter.

Och innan en byggentreprenör påbörjar ett projekt på en anstalt måste de även ansöka om tillstånd för de arbetsledare och yrkesarbetare som ska utföra jobbet. Det genomförs en behörighetskontroll mot bland annat belastningsregistret. Efter granskningen får de som blir godkända information om inpasseringsregler, sekretess och vad som gäller för exempelvis foto, mobiler och annan teknisk utrustning.

Vad finns det för orsaker till att någon inte blir insläppt, räcker det med att någon suttit i fängelse?

– Ja, det kan man säga. Sedan kan det finnas andra tveksamheter runt en person som gör att det blir nej. Och är du utländsk medborgare, det kan ju bli aktuellt vid vissa transporter eller specifika arbetsuppgifter på bygget, så krävs det ett särskilt polisregisterutdrag från deras hemland, säger Olof Vannäs, kriminalvårdsinspektör/delprojektledare på bygget i Hall.

Även lindrigare brott, som inte leder till fängelse, kan leda till ett nej vid personkontrollen.

– Om det är upprepade förseelser så kan man diskutera hur tillförlitlig den personen är om man tittar sammantaget på hela bilden.

Prefab-fängelser – fångar producerar
  • För att sänka kostnaden har Kriminalvården tillsammans med Specialfastigheter tagit fram ett typhus som fungerar som modell för flera kommande anstaltsbyggen. Ett första finns redan på anläggningen i Skenä.
  • Genom att använda samma ritningar flera gånger och dra nytta av erfarenheter från tidigare projekt ska kostnaden sänkas samtidigt som byggtiden blir kortare.
  • Inredningen till de här husen är till stora delar tillverkade av intagna i Kriminalvården.
Snickaren på Skanska fick lämna personnummer och gå med på att granskas för att få jobba inne på Hall. Foto: Anders G Warne

Händer det att ni nekar byggnadsarbetare?

– Det sker absolut, en del kommer inte in. Jag tror att de som jobbar på ett byggbolag och är dömda till fängelse säger till innan det blir en kontroll. De säger nog till chefen att det där jobbet på Hall inte är lämpligt för de kommer ändå inte komma in. Och det beror på att de före ansökan själva måste godkänna att de får bli granskade och då förstår de att de inte kommer att bli godkända, säger Olof Vannäs.

Den där processen har snickaren på Skanska redan gått igenom. Han fick lämna personnummer och gå med på att granskas. Uppenbarligen blev han godkänd. När vi skiljs åt utanför
grinden lommar han in genom säkerhetskontrollen och ut på bygget. Men innan dess berättade han om två klara fördelar med att jobba inom ett skyddsområde.

– En är att vi slipper ta hänsyn till tredje man när det gäller säkerheten då de inte kommer in på området.

Jag tror att de som jobbar på ett byggbolag och är dömda till fängelse säger till innan det blir en kontroll.

Och vad handlar det andra om?

– Vi slipper att få inbrott i verktygsboden. Ingen kommer innanför staketet, men vi låser självklart ändå in alla verktyg varje kväll – för säkerhets skull.

Tillfälliga baracker

Eftersom det kommer ta tid att bygga ut ordinarie antal fängelse- och häktesplatser pågår det även ett byggprojekt där Specialfastigheter placerar ut tillfälliga moduler ute på vissa anstalter. Det gäller bland annat anstalten Tillberga utanför Västerås, Rödjan utanför Mariestad och Asptuna och Svartsjö på Ekerö utanför Stockholm.

Cenneth Niklasson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kraven för att få jobba innanför murarna – även matlådan kollas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig