info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Kontrakt visar att Vaxholm krävde kollektivavtal redan från början

Det lettiska byggföretaget i Vaxholm gick med på att teckna svenskt kollektivavtal för sina underentreprenörer. Det visar ett kontrakt mellan företaget och Vaxholms stad, som Byggnadsarbetaren tagit del av.

Det upphandlingsprotokoll som LoP Baltic Bygg undertecknat, som gäller som kontrakt, reglerar en rad olika detaljer, allt från timpriser till hur ofta företaget ska fakturera kommunen. I slutet av det protokollet görs en rad ”Förtydliganden”. En av dessa punkter stadgar att entreprenören måste teckna kollektivavtal och att detta även gäller underentreprenörer. Det står också att detta ska vara uppfyllt ”för att detta avtal ska vara giltigt”.
Upphandlingen godkändes av politikerna i kommunstyrelsen.

Vaxholms kommunchef Gerd Johansson förnekar inte att bolaget skrivit under kravet om kollektivavtal. Men kommunen kan ändå inte driva frågan, menar hon.
– Det beror på att det inte stod i själva upphandlingsunderlaget. Vi har haft kontakt med jurister i den här frågan och vi skulle inte vinna på att driva detta till sin spets, säger hon.
Men enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, har kommunen rätten på sin sida. Har företaget en gång skrivit under kontraktet, har det ingen betydelse vad som stod i upphandlingsunderlaget eller ej. Kommunen kunde ha ställt krav på företaget och även avbrutit kontraktet tidigare.

Kommunen har tidigare hävdat att det skulle kosta flera miljoner kronor att säga upp kontraktet eftersom detta skulle vara ett brott mot lagen om offentlig upphandling.
Enligt Dan Holke har företaget redan godtagit villkoren ”frivilligt”.
– Kontrakt tar över bestämmelserna i lagen, säger han.
Lagen om offentlig upphandling reglerar vad som ska gälla när det offentliga upphandlar varor och tjänster. I anbudsförfrågan kan man till exempel inte kräva svenskt kollektivavtal, det skulle utesluta utländska företag. Upphandlaren bör dock i ett tidigt skede signalera att detta kan komma att krävas senare, av den som vinner anbudstävlingen, när väl arbetet startar. 
– Utländska företag kan då vara med och lägga anbud, även om de inte har svenskt kollektivavtal. Det missgynnar inte konkurrenterna att man kräver kollektivavtal när väl arbetet startar, säger Dan Holke.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Kontrakt visar att Vaxholm krävde kollektivavtal redan från början

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig