info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Jobb på deltid för sjuka

Deltidssjukskrivning blir norm för att fler sjuka ska komma tillbaka i arbete. Det är ett av arbetslivsminister Hans Karlssons förslag för att minska ohälsan. Byggnads är kritiskt till tidpunkten för förslagen.

Han konstaterar att många åtgärder behövs för att komma tillrätta med ohälsan; från förebyggande arbetsmiljöarbete till förbättrade möjligheter att återgå till arbete, för dem som blivit sjuka.
– Jag vill undvika den passivisering som långtidssjukskrivning ofta innebär och visa att det är arbetslinjen som gäller, säger Hans Karlsson.
– Heltidssjukskrivning är inte alltid den bästa åtgärden. Deltidssjukskrivning kan ofta vara ett bättre alternativ.
Förslaget innebär bland annat att:
* Deltidssjukskrivning blir regel och heltidssjukskrivning undantag.
* Läkarnas sjukskrivningsintyg ska förtydligas.
* Sjukersättning, (före detta förtidspensionen) godkänns med vissa undantag bara tre år i taget.
* Reglerna för karensdagen ses över.
* Riksförsäkringsverket har nu ansvar för att rehabilitera långtidssjuka men har inte lyckats. Nu ger regeringen i uppdrag till verket och Arbetsmarknadsstyrelsen, att utreda hur myndigheterna genom ett effektivare arbete kan underlätta för människor att återgå i arbete.

En arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft i uppdrag att utarbeta ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare för att minska sjukfrånvaron.
Ett alternativ är att förslaget börjar tillämpas först i stat, kommun och landsting. Dessa får ta ett större ekonomiskt ansvar för sjukfrånvaron, men arbetsgivaravgifterna sänks.
Förslagen går nu på remiss och de är tänkta att träda i kraft första juli i år.
Från Byggnads sida tycker man att det är klumpigt av arbetslivsministern att lägga fram de här förslagen, innan remisstiden på trepartssamtalens förslag har gått ut.
– Det visar att regeringen inte fäster något avseende vid de fackliga organisationernas synpunkter på remissen, säger Anders Bäckström, chef
för Byggnads utredningsenhet.
Trepartssamtalen, där de fackliga organisationerna ingått, har haft till uppgift att komma med förslag om hur man ska halvera sjukfrånvaron i arbetslivet. Remisstiden på trepartssamtalen går ut den 27:e januari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Jobb på deltid för sjuka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig