info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Insidern, brandväggen och vakten – få koll på svartjobbstitlarna

Gångaren, brandväggen och offrade bolag. Med hjälp av Johanna Skinnari, utredare på Brottsförebyggande rådet, tittar vi närmare på uttryck och personer som ofta dyker upp i svartjobbsorganisationer inom bygg.

Foto: Mostphotos

Målvakten

En person, ofta med ekonomiska och sociala problem, som används av de kriminella för att på papperet sitta i bolagsstyrelser, ”jobba” och inbringa bidrag eller upprätta konton dit de svarta pengarna flyttas.

Brandväggen

En person mellan den inre kärnan av brottslingar och målvakterna. Personen som agerar brandvägg vet endast en del av vad som sker i den inre cirkeln, men kan ge målvakterna den information de behöver. Målvakterna ser bara sin del och kan offras när myndigheterna gör kontroller. Brandväggen fyller alltså en viktig funktion och kan få bra betalt.

Gångaren

Den här personen utför ett utsatt arbete genom att exponera sig och hämta svarta pengar i en bankomat eller på ett växlingskontor. Gångaren transporterar sedan pengarna till arbetsgivaren, som ger kontanterna till sina svartarbetare.

Fixaren

Känner ofta många och får procent på att ordna kontakter. Fixaren kan förmedla bolag, hitta dem till rätt pris och köpa upp hela bolagsparker. Kan även utföra gångaruppdrag eller ordna annat som de kriminella behöver.

Insidern

Det kan vara platschefen som mutas för att få in svartarbetare på bygget. Insidern kan också mutas för att se till att man kommer efter i arbetet. Stressen att hinna klart ger svartjobbsorganisationen ett tillfälle att få in sin arbetskraft på bygget under mindre kontrollerade former.

Fakturaskrivaren

Stora upplägg, som ”Svartjobbsfabriken” (se Byggnadsarbetaren 7/2019), har ofta en jätteproduktion av osanna fakturor, som är utställda av flera olika bolag som vill tvätta pengar. Fakturaskrivaren kan vara en fristående person som endast ägnar sig åt fakturor och pengar, men det kan också vara en expert, knuten till svartjobbsföretagen.

Vakten

Den här personen driver in skulder, sköter transporter av kontanter och skyddar pengar. Vakten har ofta en tydligt kriminell livsstil och ett skrämselkapital på grund av annan brottslighet.

Administratören

I storskalig svart verksamhet behöver man svart bokföring, så att alla får rätt lön och ingen börjar klaga. Administratören ser till att allt flyter på, att alla får betalt i tid och att man inte fastnar i några kontroller. Det är en viktig roll och administratören får ofta bra betalt.

Offrade bolag och målvakter

Brottslingarna släpper bolag och målvakter som de använt, men lämnar medvetet mängder av krångliga spår. Att utreda alla offrade bolag och målvakter tar tid för myndigheterna, som kan hamna steget efter. Samtidigt går de kriminella vidare med nya upplägg och hoppas att inte bli störda.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Insidern, brandväggen och vakten – få koll på svartjobbstitlarna