info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget gehör efter överklagan

Sjukskrivne Anders Hallberg ramlade ur sjukförsäkringen hos Afa och förlorar 560 000 kronor på grund av utdragen handläggning hos arbetsförmedlingen. Afa:s jurister: "Inget fel har begåtts".

-Jag förlorar 4000 varje månad, pengar som jag borde ha fått från Afa. Jag lever på min sambo. Man önskar att reglerna kunde ändras, så att de blir till den sjukes fördel. Det måste finnas många fler än jag som ramlat ur de fackliga försäkringarna på grund av det nya systemet, säger före detta byggnadsarbetaren Anders Hallberg.

Kritik från försäkringshandläggare

Hanna Gunnarsson, försäkringshandläggare på Byggnads är kritisk till att Afa:s försäkringsvillkor inte fångar upp medlemmar som Anders, personer som är i stort behov av de kollektivavtalade försäkringarna. Det handlar om personer som är för sjuka för att jobba, som får tillbaka sin sjukersättning igen efter att ha utretts av arbetsförmedlingen under lång tid och som fått ersättningsformen ”aktivitetsstöd”.
– Afa:s regelverk borde anpassas efter hur verkligheten ser ut. Afa ska vara ett skydd för dem som hamnat utanför arbetslivet på grund av sjukdom. Fler kommer att utförsäkras innan den bortre tidsgränsen försvinner, säger hon.

Arbetsoförmögen

Tidningen Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om Anders Hallberg, 57, som är trafikskadad och sjukskriven sedan 2002. Anders utförsäkrades 2011 och fördes över till arbetsförmedlingen för att utredas när det gäller arbetsförmågan. Arbetsförmedlingen konstaterade nästan direkt att Anders inte kunde arbeta men det dröjde mer än två år innan han fick tillbaka sjukersättningen från Försäkringskassan. När han sedan ansökte om AGS (kollektivavtalets extrapengar till långtidssjuka), fick han nej på sin ansökan, och även inbetalningar till tjänstepension vid långtidssjukdom, så kallad ”premiebefrielseförsäkring”, blockerades.
Anders överklagade Afa:s beslut och har nu fått svar från omprövningsavdelningen. Svaret lyder: Afa har följt villkoren och gjort rätt.

Aktivitetsstöd

Bakgrunden är följande: den som får så kallat ”aktivitetsstöd” som ersättningsform, via arbetsförmedlingen, räknas som arbetsför hos Afa. Detta även om den försäkrade legat hemma och varit sjuk under hela den period då personen utretts och arbetsprövats av arbetsförmedlingen. De enda ersättningsformer som godkänns hos Afa är: sjuklön, sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (försäkringsvillkor hos Afa: ”AGS 2013 §7”).

”Aktivitetsstöd” räknas inte

– Villkoren behöver ändras så att man räknar även ”aktivitetsstöd”, när det blir som i Anders fall. Jag ska skriva en motion om vikten av att olika ersättningsformer och system måste samverka. Jag får försöka påverka från mitt håll. Men det är LO som måste driva frågan. Tyvärr är systemet trögt och Afa verkar inte kunna göra undantag för Anders, även om det finns bevis för att han varit arbetsoförmögen hela tiden medan han fått aktivitetsstöd, säger Hanna Gunnarsson på Byggnads.
Den som är sjuk, enligt den defintion som finns i AGS-försäkringen, tillåts vara kvar i Afa:s försäkringssystem och har kvar ett slags ”efterskydd” på 720 dagar. Anders ansågs vara frisk, och förbrukade sitt efterskydd på 720 dagar, eftersom arbetsförmedlingens utredning tog längre tid än 720 dagar, dvs cirka två år.

Afa ägs av parterna

Afa ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv och villkoren för försäkringarna förhandlas fram mellan parterna.
Enligt en grov beräkning kommer Afa:s beslut att leda till att Anders förlorar cirka 560 000 kronor totalt i extra ersättningar fram till pensionen.
Läs mer om ”efterskyddsreglerna” i artikeln här intill. Det är villkoren i AGS (avtalsgruppsjukförsäkringen §7) som gör att Anders inte får sina pengar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inget gehör efter överklagan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig