info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Inget åtal efter dödsolycka

Det blir inget åtal efter trappraset i Solna där Christian "Chrisse" Wikström förlorade sitt liv. Åklagaren som överprövat ärendet har beslutat att inte gå vidare.

Montören Christian Wikström, 26 år, dog efter ett trappras på ett kontorsbygge vid den nya Arenastaden i Solna 2011. Kammaråklagare Christer B Jarlås har överprövat en tidigare åklagares beslut att lägga ner förundersökningen om ansvaret för olyckan. Men också han lägger ner ärendet.

Varför blir det inget åtal?
-Det går inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott, säger Christer B Jarlås.
Han anser att det fanns flera allvarliga brister på arbetsplatsen. Att alla företag som var inblandade i trappmontaget den aktuella dagen, på olika sätt har brutit mot arbetsmiljölagens krav. Montageanvisningar har varit otydliga, jobbet var tidspressat. Trappan var inte monterad enligt montageanvisningar. Han hänvisar också till att fallskyddsutrustning inte användes.
Den direkta orsaken till olyckan anser han är att trappan inte stämpades och svetsades på ett korrekt sätt.
– Men det är en rad brister som ligger på olika personer som gjorde att det blev en olycka. Det finns en rad bakomliggande orsaker, säger han.
Men hur kan en trappa rasa och leda till en så allvarlig olycka utan att någon blir straffrättsligt ansvarig?
-För att någon ska kunna dömas för brott måste jag kunna visa att brott är begånget. Trappor ska inte kunna rasa och ingen ska behöva dö på sin arbetsplats i Sverige idag. Men straffrättsligt krävs ändå ganska mycket för att någon ska kunna dömas för ett brott och det är det som jag som åklagare har att titta på. Hade det bara gått så hade jag väckt åtal, säger han.

Enligt Christer B Jarlås krävs, för att han ska kunna åtala exempelvis en arbetsgivare, att han måste kunna bevisa att denne brutit mot arbetsmiljölagens föreskrifter och att detta brott direkt lett till olyckan och dödsfallet. Idag ställer dessutom domstolarna allt högre krav på detta samband. Det har blivit allt svårare att få fällande domar i arbetsmiljömål.

Christians mamma, Bittan Andersson, är besviken och bedrövad.
– Det är obegripligt att det inte blev ett åtal. Det är bevisat att det var så jättemycket fel på bygget och ändå kan ingen ställas till svars. En trappa ska inte kunna rasa och en människa dö utan att någon åtalas, säger hon.
Hon har kontaktat en advokat för att se hur hon kan gå vidare.
-Det här kan jag inte släppa, säger hon.

Olyckan som ledde till Christian Wikströms död hände i maj 2011. Christian stod på tionde våningen i ett av husen till kontorsbygge. En kran hade lagt på en förtillverkad del till trappan, när trappdelarna rasade med dominoeffekt. Christian Wikström föll 28 meter och hamnade delvis under rasmassorna. Han avled senare av sina skador. En arbetskamrat till honom skadades ocksåChristians arbetskamrat jobbade med trappan vid olyckan. Christian hade andra arbetsuppgifter längre in. Troligen har han kastat sig ut för att rädda sin kamrat, enligt Christer B Jarlås.Olyckan utreddes först av kammaråklagare Gunnar Jonasson. Efter att han lagt ner utredningen, begärde såväl Arbetsmiljöverket som Christians mamma, Bittan Andersson, en överprövning.

Detta har hänt:

  • Maj 2011 Christian Wikström faller 28 meter då trappdelar rasar med dominoeffekt. Han hamnar i rasmassor och avlider senare av sina skador.
  • Februari 2014 Läggs förundersökningen om olyckan ner
  • Mars 2014Både Arbetsmiljöverket och Christians mamma begär i en överprövning att brottsutredningen ska återupptas.
  • April 2014 överåklagare Göran Hellstrand beslutar att brottsutredningen ska återupptas och kompletteras. En ny åklagare utses att göra arbetet.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Inget åtal efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig