info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Hot och dödshot mot svart arbetskraft inom bygg

En stor ställningshärva, missbruk av ID06-kort och hot om våld och dödshot mot den svarta arbetskraften. Det är några saker som Fair Play Bygg tar upp i sin första årsrapport.

-Vi har träffat dem som blivit hotade och de är väldigt rädda och utsatta. De befinner sig längst ner i hackordningen, säger Peter Leander.
Peter Leander är frilansjournalist och ingår tillsammans med Peringvar Östblom i Fair Play Byggs arbetsgrupp. Projektet startade i februari i 2016 och syftar till att ge myndigheter information om den pågående brottsligheten i byggbranschen. Fair Play Bygg ägs och finansieras till hälften av Byggnads region Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening.

Läs mer:
89 anmälningar om fiffel

”Många tips som kommit in”

Enligt Fair Plays Byggs första årsrapport, som nu har släppts, har projektet hittills tagit emot 106 tips. 42 av dessa har lämnats över till en eller flera myndigheter.
– Vi tycker att det är ganska många tips som kommit in. Det har kommit in tips var tredje dag, säger Peter Leander.
Majoriteten av ärenden har hamnat hos Skatteverkets skattebrottsenhet. I majoriteten av ärenden handlar det om ekonomisk brottslighet, i form av svarta löner. Fair Play Bygg uppskattar att den svarta arbetskraften uppgår till mellan 250 och 500 personer.

Svart arbetskraft största problemet

– Vi är inte förvånade att majoriteten av alla ärenden går till skatteverket och nästan alla handlar om svart arbetskraft. Det stora mängden av svart arbetskraft är fortfarande det största problemet i byggbranschen, säger Peter Leander.
Det förekommer 93 företag i de 42 ärenden som Fair Play Bygg lämnat över till myndigheterna. Några av misstänkta företagen har varit underentreprenörer till några av Sveriges största byggföretag. Det är inte heller ovanligt att de misstänkta företagen gjort jobb på arbetsplatser, där beställaren är en myndighet eller offentligt ägt bostadsbolag.

”Det är en jättestor härva”

26 av företagen kommer från ett och samma ärende.
– Det är en jättestor ställningshärva. De 26 företagen bildar egentligen ett företag, men man använder sig av olika företag som man sedan sätter i konkurs eller likvidation, säger Peter Leander.
Fair Play Bygg har överlämnat härvan till Skatteverket som i sin tur har arbetat med ärendet. Efter detta har Förvaltningsrätten i Stockholm fattat beslut om att kräva ett företag, som utför ställningsarbete samt hyr och säljer byggnadsställningar, på 3,7 miljoner kronor för obetald skatt. Dessutom har kronofogden beslagtagit ställningsmaterial på över 2 miljoner kronor.

Lönenivåer på 25 kronor i timmen

I årsrapporten är merparten av den svarta arbetskraften utländsk och kommer bland annat från Polen, Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Lönenivåerna har som lägst legat på 25 kronor i timmen.
Fair Play Bygg har också intervjuat svart arbetskraft, där hot om våld och rena dödshot tyvärr är vanligt. Många är rädda för sina uppdragsgivare och har fått hot riktade mot sig själv och sin familj.
Det kan vara hot som ”Chefen sa: Du jobbar med oss. Säg inte emot oss. Anmäler du oss är du inte längre vid liv”.

”Arbetsgivarna är kriminella personer”

– Många av de här arbetsgivarna är kriminella personer som är dömda för våldsbrott. Hoten är inte bara tomma, utan det finns anledning för många av de här personerna att vara rädda för sina arbetsgivare, säger Peter Leander.
I årsrapporten framkommer också att det missbrukas med ID06-kort. Sex av de 42 ärendena handlar om detta. Fair Play Bygg har exempelvis i sitt arbete stött på företag, vars officiella styrka är betydligt färre än de aktiva ID06-kort som företagen har. I ett ärende handlade det om att ett företag tagit ut 46 ID06-kort, men arbetsgivaravgifterna vittnar om en arbetsstyrka på mellan tre och tio anställda.


Du läser: Hot och dödshot mot svart arbetskraft inom bygg