info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hon kräver mer stöd av Byggnads: "Ordna träffar lokalt för kvinnor"

I år är det fler kvinnor än någonsin på Byggnads kongress. Paulina Johansson tänker driva frågan om att Byggnads bör ordna lokala träffar för kvinnor.

Varje år arrangeras en träff för kvinnliga medlemmar i Byggnads. Syftet är att stärka, stötta och behålla kvinnor i byggbranschen. Paulina Johansson, vvs-montör och ombudsman i Gävle-Dalarna, anser att Byggnads borde stötta kvinnor mer och anordna träffar lokalt så att kvinnor som bor i samma region ska lära känna varandra och ges möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

En ombudsman på Byggnads i regionen skulle kunna ta på sig att anordna regionala nätverksträffar för kvinnor, menar Paulina Johansson. ”Eftersom det är väldigt få kvinnor i byggbranschen kan vi även samverka med Målareförbundet och Elektrikerna”, skriver hon i motionen till kongressen.

Läs också Byggkvinnor går samman – kräver acceptans på bygget

Totalt cirka 20 motioner till kongressen handlar om regionala nätverk för kvinnor samt kvinnlig representation.

Några handlar om kvinnors inflytande internt inom Byggnads. Regionstyrelsen i Norrbotten skriver: ”Om vi på allvar menar att vi ska nå målet att 5 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor så måste kvinnor få ett större inflytande i organisationen.”

Regionsstyrelsen menar att en bättre representation krävs för att Byggnads ska nå jämställdhetsmålen som man fattade beslut om på förra kongressen.

I motionen framhålls att kvinnor i byggbranschen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter: ”därför yrkas därför att det i varje regionstyrelse samt i förbundsstyrelsen skall sitta en adjungerad från Näta, Byggnads kvinnliga nätverk.”

Några av Byggnads mål som ska vara uppnådda före 2022:

Läs också Kvinnorna ökar i Byggnads

  • Byggnads ska ha ett utvecklat nätverksarbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
  • Minst 5 procent av Byggnads medlemmar ska vara kvinnor.
  • Byggnads ska förändra attityderna i branschen så att jämställdhet och mångfald är en självklarhet för Byggnads medlemmar.
  • Alla i Byggnads ska jobba aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna och arbeta för en inkluderande byggbransch. I varje region ska det finnas en jämställdhetsansvarig ombudsman.
  • Alla jämställdhetsansvariga i Byggnads ska ha erforderlig tid och kunskap för sitt ansvarsområde.
  • Alla anställda i Byggnads ska ha genomgått en utbildning gällande jämställdhet och mångfald.
  • Byggnads ska jobba mot alla former av splittring på arbetsmarknaden.

(ur Mål och vision 2022)

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hon kräver mer stöd av Byggnads: "Ordna träffar lokalt för kvinnor"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig