info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Hjälmlarmet – spetsigt föremål slog igenom

Nu kommer nya uppgifter om den återkallade hjälmen Balance AC som hade flera allvarliga säkerhetsbrister i det test som Arbetsmiljöverket gjorde. Hjälmen klarade inte ett av grundkraven.

Tidigare i veckan skrev vi att hjälmen Balance AC återkallas av tillverkaren, Swedol. Återkallelsen kom efter att Arbetsmiljöverket i en test uppmärksammat att hjälmen inte klarade ett test enligt standarden.
Nu har Byggnadsarbetaren tagit del av testresultaten och det visar sig att hjälmen var för dålig på två viktiga punkter. Det är tidigare känt att hjälmen inte klarade testet då det gäller att stå emot tryck från sidan. Det är ett tilläggskrav som tillverkaren kan välja och får då märka hjälmen med ”LD”. Men nu framkommer också att hjälmen i testet inte klarade ett av grundkraven, ett penetrationstest. Det är till för att hjälmen ska skydda huvudet mot vassa föremål som faller.

– Det är allvarligt när en hjälm inte håller för vad den utger sig för. Det handlar ju om grundläggande hälso- och säkerhetskrav och det kan öka risken att man skadar sig, säger Edgardo Aleite på Arbetsmiljöverket.

Läs också Kan orsaka livsfara – bygghjälm återkallas

Tillverkaren har valt att dra tillbaka samtliga Balance AC för åren 2013-2018. Om inte det skett hade Arbetsmiljöverket förbjudit hjälmen. Så allvarligt ser man på säkerhetsbristerna.
Upptäckten gjordes då Arbetsmiljöverket gjorde en marknadskontroll av hjälmar, genom att göra stickprov.

I testet prövades tio olika hjälmar. Samtliga hjälmar är testade enligt standarden EN 397 för industrihjälmar. Standarden innehåller både obligatoriska krav och frivilliga tilläggskrav. Två av hjälmarna klarade inte de tekniska kraven. Arbetsmiljöverket för samtal med tillverkaren även i det andra fallet och vill idag inte avslöja namnet. Felet, i det fallet, var att hjälmen inte lever upp till tilläggskraven om att stå emot tryck från sidan och att stå emot  stänk av smält metall.

Klas Gustaf Andersson är provningsingenjör på testorganet RISE och har utfört testerna åt Arbetsmiljöverket. Då man gör testet i laboratorium testas totalt åtta hjälmar av varje sort. Fyra av dem ingår i penetrationstestet. De utsätts för olika temperaturer, vattenbad och åldring och man släpper  därefter ett spetsigt don på tre kilo från en meters höjd mot hjälmen som sitter på ett provhuvud.

Vad betyder det när en hjälm inte klarar penetrationstesten?

– Om en hjälm blir underkänd har det spetsiga donet kommit i kontakt med huvudet, berättar Klas Gustaf Andersson.

Det andra testet Balance AC inte klarade var tryck från sidorna. Testet innebär att man lägger cirka 45 kilos tryck på hjälmen som ligger mellan två plattor. Reglerna för detta har varit samma under lång tid men på senare år har det blivit mer enhetliga riktlinjer för hur hjälmen ska ligga mellan plattorna.

Flera testföretag har ändrat sin tillämpning, däribland RISE och det gör kraven på hjälmarna tuffare.

– Med den här tillämpningen är det många hjälmar som inte skulle klara testet, säger Klas Gustaf Andersson.

Hans slutsats är dock att dagens tillämpning är bättre än tidigare.

Swedols divisionschef för Kläder & Skydd,  Magnus Landgård Lyckman, kommenterar hjälmens testresultat per mail.

Hur ser du på att hjälmen inte klarade kraven i testet?

– Arbetsmiljöverket underkände 2017 industrihjälmen Balance AC i det sk penetreringstestet efter att ha testat en hjälm tillverkad före 2016. Vi valde då att plocka ut fyra nya hjälmar i syfte att ge undersökningen ett bredare underlag. Alla dessa fyra hjälmar fick godkänt i penetreringstestet. Hjälmar är personlig skyddsutrustning och det är naturligtvis viktigt att de uppfyller de krav som ställs på dem.

Enligt  Magnus Landgård Lyckman gjordes bland annat förändringar av hjälmens skal 2016.
– Det är svårt för mig att säga att det är det som är anledningen till att nyare hjälmar klarar testet, skriver han. Han påpekar att företaget gjort årliga tester på hjälmarna och fått dem godkända utifrån de gällande standarder vid varje givet tillfälle.
– När Arbetsmiljöverket bytte testmetod fick vi alltså nedslag på en hjälm som fått godkänt i tidigare tester gjorda av extern part.

Hjälmen har nu tagits ur försäljning och företaget återkallar de hjälmar som sålts mellan 2013 och 2018. Kunder med en Balance AC hjälm producerad mellan dessa år uppmanas att lämna in den för kreditering till Grolls- eller Swedol-butiker. Byggnadsarbetaren väntar på svar om hur många hjälmar som omfattas.


Du läser: Hjälmlarmet – spetsigt föremål slog igenom