info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Het debatt om byggsäkerhet

Plötsligt pratar alla om säkerheten i byggbranschen. Nu får Byggnads krav om huvudentreprenörsansvar för arbetsmiljön stöd från vänster samtidigt som Moderaterna öppnar för att skärpa reglerna.

Efter att Uppdrag granskning tagit upp dödsolyckan i Solna 2011, då montören Christian ”Chrisse” Wikström miste livet när ett trapphus rasade, har debatten om säkerheten på landets byggen gått varm.
Vänsterpartiet har sedan programmet sändes lanserat fem förslag som tillsammans ska ge en säkrare byggbransch. Det handlar om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, fler inspektioner från Arbetsmiljöverket, att riva upp Lex Laval, att införa ett socialt protokoll i EU-fördraget och slutligen att införa ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar som även inkluderar arbetsmiljön.

LÄS MER: ”Chrisse försökte slå larm”

Flera av Vänsterpartiets förslag håller redan på att genomföras, om än inte i den skala partiet och fackföreningsrörelsen skulle önska. Efter det svidande nederlaget slipar regeringen på en ny proposition om arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling. Lex Laval ska ses över. Arbetsmiljöverket har varit med och drivit igenom utökade anslag till Arbetsmiljöverket. Och så sent som förra veckan ställde sig EU-parlamentet oväntat bakom ett yttrande om att införa en social pelare i EU, ”för att grundläggande sociala rättigheter ska stärkas i förhållande till ekonomiska friheter”.

LÄS MER: Hela Byggnadsarbetarens bevakning av fallet

Återstår gör då bara det som Byggnads hela tiden hävdat är den avgörande frågan. Ett huvudentreprenörsansvar som gör att ansvariga inte kan gömma sig bakom oklar ansvarsfördelning när tragedin slår till.
‒ Det blir tydligare ansvarsförhållanden och olika företag kommer inte på samma sätt kunna skylla på varandra när det gäller arbetsmiljöansvar, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.
Vänsterpartiet vill se en lagreglering.
‒ Det är klart att den svenska modellen bygger på att man kommer överens från parternas sida men det är hela tiden så att kollektivavtalen kommer till på basis av gällande lagstiftning. Och det vi ser i dag är att det finns stora behov av att lagstiftningen täpper till de luckor som uppstått. Det är inte rimligt att arbetstagarorganisationerna ska behöva gå i konflikt och sälja massa annat för att få något som borde vara en rättighet, säger Ali Esbati.

LÄS MER: ”Viktigt att medierna rapporterar om dödsolyckor”

Från regeringens sida tillsattes i början av 2016 en utredning som tittar på precis dessa frågor. Enligt kommittédirektivet ska utredaren analysera om ”redovisa eventuella brister i regelverket som behöver åtgärdas för att ansvarsfördelningen för arbetsmiljön ska fungera”.
‒ Vi har en utredning som ska redovisas den sista mars i år med syfte att analysera om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga. Först när den har överlämnats kan man titta på vilka åtgärder som är relevanta att ta, säger Natali Sial, pressekreterare på arbetsmarknadsdepartementet.
Regeringen har lidit flera tunga nederlag sedan Sverigedemokraterna röstat med allianspartierna för att stoppa rödgröna lagförslag. Men till Byggnadsarbetaren uppger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson att partiet är öppet för skarpare regler.
”Ingen ska behöva omkomma på sin arbetsplats. För att undvika olycksfall och skapa tryggare arbetsplatser måste det bli tydligare vem som bär ansvaret för arbetsmiljön, vilket bland annat en offentlig utredning tittar på nu. Vi är beredda att ändra regelverket om utredningen har förslag på hur detta kan ske”, skriver hon i ett sms.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Het debatt om byggsäkerhet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig