info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Helt ny ackordslista: Här är momenten som ger mer pengar

Enhetstiderna har justerats för flera arbetsmoment. Och det är ett förstärkt fokus på objektstillägget. Är du en vinnare eller förlorare på nya ackordslistan?

Ett av ackordslagen som var med och testade några av nyheterna i den nya listan. Foto: Anna Hållams

”Nybyggnadslistan 1999” och ”Ombyggnadslistan 1999” har nu fått en ersättare. De två tidigare listorna har slagits ihop till en.

”Ny- och ombyggnadslistan 2023” har tagits fram gemensamt av Byggnads och Byggföretagen.

– Arbetet har inte handlat om att höja eller sänka värdet på listan utan om att få den mer jämn. Vi tar bort sådant man inte utför längre och lägger till moment och material som är nya, säger Daniel Larsson, ombudsman på Byggnads förbundskontor.

Arbetet med den nya listan började redan 2010. Att det tagit så lång tid beror mest på att fack och arbetsgivare i omgångar varit oense på vägen.

Sedan 2018 har det pågått en försöksverksamhet där åtta företag varit inblandade för att checka av om den nya listan håller måttet.

Att den är bättre än den gamla är jag helt övertygad om

Bland annat om den har samma värde som föregångaren. Och parterna har fastställt att inarbetningsnivån på den nya listan är cirka 15% vid genomsnittlig arbetsprestation.

Efter att fått respons från fältet så justerade Byggnads och Byggföretagen listan ytterligare. Och nu är den tryckt och klar redo att användas full ut av bygglag och arbetsgivare.

– Jag är trygg med att listan är så bra att den kommer accepteras av både byggnadsarbetare och byggföretag. Att den är bättre än den gamla är jag helt övertygad om, säger Daniel Larsson.

De som jobbar med betong kan få det lite tuffare. Foto: Privat

Vad är då nytt på listan? Jo bland annat har vissa enhetstider som på den gamla listan uppfattats som för låga eller för höga justerats.

Alla som jobbat mot den gamla listan vet att formsättning, betong och armering hade bättre förutsättningar till inarbetning än andra arbetsmoment. För kök och snickerier var det tvärtom. Den där skillnaden har nu jämnts ut.

De som jobbar enbart med betong kommer kanske märka en viss skillnad

Ett tydligt mål med nya listan har varit att det ska vara samma förutsättningar att få ihop ackordet oavsett arbetsmoment.

– De som jobbar enbart med betong kommer kanske märka en viss skillnad då det blivit lägre enhetstider där, säger Daniel Larsson.

Eftersom den gamla listan är nära 25 år gammal så har det hunnit hända mycket i byggbranschen. Det har tillkommit nya material och arbetsmetoder. Flera av dem har nu lagts till på listan och fått enhetstider. Det gäller bland annat vibreringsfri betong och skalväggselement.

Daniel Larsson, avtalsenheten Byggnads.

En annan ny sak för att göra listan mer rättvist är att parterna lägger större tyngd vid det så kallade objektstillägget. Det är ett tillägg av timmar till löneöverenskommelsen som beror på byggets svårighetsgrad. Det kan vara ett allmänt tillägg till hela bygget eller ett riktat till olika moment som ska utföras.

Det kan gälla avancerad formsättning, en komplicerad takkonstruktion, en trång arbetsplats eller något annat som gör byggandet krångligare.

– Förut har många gjort det lätt för sig genom att bara titta i de tabeller för objektstillägg som finns i den gamla listan utan att riktigt ta hänsyn till arbetsplatsens förutsättningar, säger Daniel Larsson.

– Byggnadsarbetarna har sagt att jobbet är krångligt och arbetsgivarna sagt att det inte är svår och så har man landat i att det är ett normalt projekt utan att riktigt säkerställa att så är fallet. Vi vill se mer fokus på objektstillägget. Det är det som själva förhandlingen ska handla om.

Ny- och Ombyggnadslistan 2023*
 • Justering av enhetstider så att möjligheten till inarbetning blir mer rättvist oavsett arbetsmoment.
 • Generellt sämre förutsättningar på form, armering, betong.
 • Generellt bättre förutsättningar på övriga arbetsmoment.
 • Höjdtillägg för fler arbetsmoment.
 • Vintertillägg är infört.
 • Enhetstider för skalväggselement.
 • Enhetstider för rullarmering.
 • Reducering av enhetstider för vibrationsfri betong
 • Enhetstider för Sandwichelement.
 • Olika enhetstider för bostad och industri för gips.
 • Enhetstider för fasadskivor
 • Flera tillägg för skåp/kök eftersom köken nu innehåller fler moment än tidigare.
 • Enhetstid för vattentät membran.
 • Tillägg angående tejpning av plastfolie.
 • Mer fokus på objekttillägget vid uppgörelser.

*Observera att detta endast är några av nyheterna i den nya listan.

Cenneth Niklasson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Helt ny ackordslista: Här är momenten som ger mer pengar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig