info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hårdare ord om ordning och reda

Tonläget börjar skärpas om hur det ska bli ordning och reda på landets byggarbetsplatser. Både fack och arbetsgivare jobbar nu på att få opinionen på sin sida. Parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Byggnads och Sveriges Byggindustrier (BI) gör nu sitt bästa för att vinna opinionsslaget om ordning och reda på bygget. Det har varit debattartiklar i både i rikspress och lokalpress från båda parter. Och Byggnads – som förespråkar att det införs ett huvudentreprenörsansvar – har gjort Sifo-undersökningar som visar att deras linje stöds av åtta av tio svenskar och av en majoritet av de små och medelstora byggföretagen.

Ska var klara i februari

Bakgrunden är följande: I avtalsrörelsen i våras drev facket frågan om ordning och reda på bygget stenhårt. Det hela slutade med en gemensam arbetsgrupp som ska vara klar med sitt arbete senast den 15 februari nästa år. Om någon part då inte är nöjd kan denna säga upp byggavtalet med en månads uppsägningstid och det finns då risk för en omfattande konflikt på arbetsmarknaden. Och nu, efter några månaders skuggboxning, börjar det bli dags för match på allvar.
– Jag tycker att Byggnads håller på med en märklig opinionsbildning som riskerar att skada arbetsgruppens arbete, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI.
Han vill i övrigt inte kommentera arbetet då de har en överenskommelse om att inte säga något utåt, men lägger ändå till att det är svårt att begripa vad Byggnads egentligen vill med sitt huvudentreprenörsansvar.
Lars Hildingsson är andre ordförande på Byggnads.
– Det är inget konstigt med vår opinionsbildning alls. Vi märker att det finns en stark opinion för ett huvudentreprenörsansvar både bland allmänheten och byggbolagen. Och det är inget fel med att berätta det, säger Lars Hildingsson.

Eniga om att åtgärder behövs

Båda parterna är eniga om att det behövs åtgärder för att det ska bli bättre ordning och reda på landets byggarbetsplatser. Men för att nå dit vill parterna delvis gå olika vägar. Byggnads vill införa ett huvudentreprenörsansvar. Något som skulle innebära att huvudentreprenören blir ansvarig för att regler som styr till exempel lön, arbetsmiljö och kollektivavtal följs. Byggnads tror att ett huvudentreprenörsansvar är lösningen på problemet. BI har en annan uppfattning. De vill införa de kontrollfunktioner som branschen pratat om en längre tid. Alltifrån lagar om närvaroliggare och förenklade månadsrapporter till oannonserade besök på arbetsplatserna av skatteverket. Byggnads tycker inte dessa åtgärder är tillräckliga. BI tycker å andra sidan att ett huvudentreprenörsansvar till exempel gör det omöjligt för små och stora företag att utvecklas, växa och konkurrera.
– Vi har tillsammans med flera inblandade aktörer och myndigheter under lång tid arbetat med att få ordning och reda. Det verkar som att vi ganska snart har ett regelsystem som på ett effektivt sätt förhindrar oegentligheter, säger Mats Åkerlind.
Lars Hildingsson är tydlig med att BI:s förslag som det ser ut idag inte räcker till.
– Flera av deras punkter är våra gemensamma och de är bra, men det räcker inte. Vi tror att det krävs mer för att få ordning och reda och där är huvudentreprenörsansvaret en viktig bit. Vi får se vad arbetsgruppen kommer fram till, då gör vi en helhetsbedömning, men BI:s förslag som ligger idag kommer inte att räcka, säger Lars Hildingsson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hårdare ord om ordning och reda

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig