info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Här lossnar stenarna i livsfarliga tunnelbygget

Trafikverket medger att arbetsmiljön på Lovön var livsfarlig. En film från bergarbetet visar vad som kunde hänt.

Kunde utgjort livsfara. Foto: Stämningsansökan/Anna Simonsson

Arbetsmiljön i Förbifartens tunnelbygge på Lovön har uppmärksammats stort och ledde till utnämningen Årets sämsta bygge 2018 i denna tidning. Nu medger Trafikverket alla brister och fler därtill i en stämningsansökan till Solna tingsrätt.

Trafikverket menar att det vid upprepade gånger varit risk för ”livsfara” och skriver svart på vitt att det bara är tack vare ”försynen” som ingen har blivit skadad.

Läs också Expert om dåliga bergbultarna: "Yttersta risken ras"

Den 11 mars 2019 hävde Trafikverket kontraktet med de två italienska bolagen i LSAB. Det fanns många orsaker – en var att skyddsskrotningen hade upphört, enligt verket.

Byggnadsarbetaren kan nu publicera en film från februari 2019 som visar vad som kunde ha hänt.

Ur Trafikverkets stämningsansökan, Solna tingsrätt 

Ett centralt arbetsmoment i alla tunnelarbeten är att skrota, alltså ta bort lösa sprängstenar från tak och väggar efter sprängning. Annars är det stor risk för olyckor och dödsfall. Trafikverket konstaterar i stämningsansökan att ”LSAB underlät att skyddsskrota på ett adekvat sätt med väsentliga risker som följd”.

Den 17 januari 2019 föll en tre kilo tung sten från tunneltaket under injekteringsarbeten, med arbetare på plats. Därmed upptäcktes bristerna i bolagets skrotningsarbete. Det framkom då att LSAB inte hade utfört någon skyddsskrotning alls sedan den 24 november 2018. I alla fall hade LSAB inte noterat någon sådan i den så kallade skrotningsliggaren.

”Att LSAB helt hade underlåtit att skyddsskrota inför arbeten i tunneln kan inte betecknas som något annat än ett medvetet risktagande”, skriver Trafikverket.

Den 19 februari, en månad senare, skedde tillbudet i filmen. Det var när en underentreprenör skulle utföra injekteringsarbeten som lösa stenblock upptäcktes i taket. Entreprenören kontrollerade om skrotning hade utförts, varpå flera stenblock föll till marken. ”Att ingen skadades får tillskrivas försynen”, konstaterar Trafikverket. ”Det var inte säkert att jobba under taket och arbetet stoppades omedelbart”, meddelade underentreprenören i ett mejl till Trafikverket och LSAB.

Trafikverkets geologer hade kartlagt bergets kvalitet före tillbuden och klassat området som dåligt varpå Trafikverket föreskrivit att permanent bergförstärkning ska utföras. Men även här fanns det stora brister.

Efter att kontraktet hävdes kunde Trafikverket konstatera att bultar inte blivit ingjutna. ”Det är direkt farligt och är en tydlig illustration av LSAB:s nonchalans under projektet vad gäller säkerhet och arbetsmiljö”, skriver Trafikverket i stämningsansökan. Det ska också ha varit kompetensbrist som påverkat kvaliteten, ”inklusive i vissa fall rent ’fusk’, såsom att bultar inte var ordentligt gjutna”, påpekar verket.

På grund av bristerna stoppade Trafikverket bergarbetena vid samtliga tunnelfronter på södra Lovön den 22 februari 2019. I underrättelser till LSAB skriver verket att man är ”mycket bekymrade” och att bristerna i skrotning och förstärkning har inneburit risker: ”Detta är oacceptabelt”.

Det fanns fler brister som inte är kända sedan tidigare. Till exempel att LSAB utförde underjordsarbeten i över ett år utan godkänd arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen levererades först den 7 mars 2019. Trafikverket listar flera allvarliga arbetsmiljöbrister i stämningsansökan.

Utnämningen till årets sämsta bygge i december 2018 ansåg Trafikverket var orättvis då förbättringar i arbetsmiljön skett. Nu säger projektchef Johan Brantmark att han inte vill ge kommentarer på grund av rättsprocessen.

– Det blir en rättslig prövning så frågor kring stämningsansökan vill jag inte kommentera, säger han.

I stämningsansökan framgår det tydligt att arbetsmiljön var den springande punkten. Varför har ni inte kommunicerat alla de här bristerna tidigare?

– Det är en rättslig prövning som pågår så jag vill jag helst inte kommentera det alls.

Har ni mörkat?

– Nej, det tycker jag inte.

Du tyckte då att utnämningen till årets sämsta bygge var orättvis.

– Jag har gett uttryck för vad jag tycker men vill inte kommentera på grund av processen.

Så du tycker fortfarande att den var orättvis?

– Jag står för mina tidigare uttalanden, du har ju citaten, säger Johan Brantmark.

De italienska bolagen som bildade LSAB, Vianini Lavori och CMC di Ravenna, ska inkomma med svaromål på stämningsansökan senast den 20 december 2019.

Gå gärna med i Byggnadsarbetarens nya Facebook-grupp ”Arbetsmiljö på bygget” och få nyheterna i ditt Facebookflöde.


Du läser: Här lossnar stenarna i livsfarliga tunnelbygget