info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Här är galna byggboomen i norr – projekt för projekt

Hör du hur det bankar? Det är ljudet från norra Sverige. Och ännu bullrigare kommer det att bli. Nu börjar jakten på energi, arbetskraft och bostäder.

Markbygdens vindkraftspark. Helt utbyggd ska här finnas runt 750 vindkraftverk. Foto: Anders Westergren, Svevind AB

1. Northwolt

Northwolt i Skellefteå.

Det ska byggas: En produktionsanläggning för litiumjonbatterier samt ”Revolt Ett”, en återvinningsanläggning för litiumjonbatterier.

Var: Skellefteå.

När: Väntas vara helt klart 2025-2026.

Huvudentreprenör: Northvolt.

Antal byggjobb? Över 2000 byggarbetare arbetar på platsen samtidigt.

Kollektivavtal i byggskedet? ”Vi har ett nationellt samarbete med Byggnads, där det ingår att vi bistår dem i att kräva kollektivavtal av eventuella under-
leverantörer som inte har det.”

2. H2 Green steel

Här ska det bli en anläggning på 500 hektar där det ska produceras fossilfritt stål med hjälp av vätgas.

Det ska byggas: Anläggning på 500 hektar där det ska produceras fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Satsning på 25 miljarder kronor. 2030 hoppas man kunna producera fem miljoner ton årligen.

Var: Norra Svartbyn, Bode.

När: En tidigare uttalad förhoppning var byggstart i år. Hoppas nu vara igång med produktion senast 2025.

Huvudentreprenör: H2 Green Steel: ”Vi kan svara på delar av dessa frågor när vi kommit längre fram i tillståndsprocessen. Det är inte aktuellt nu.”

Antal byggjobb: Oklart.

Kollektivavtal i byggskedet? Oklart, men H2 Green Steel tidigare uttalat att ”goda arbetsvillkor och en bra och säker arbetsmiljö har högsta prioritet”.

3. LKAB:s nya industripark

På Svartön utanför Lulå ska byggas en ”cirkulär industripark”.

Det ska byggas: ”Cirkulär industripark”, där man separerar ut fosfor, jordartsmetaller och fluor från järnmalmsbrytningen samt får gips som en biprodukt. Investering: 10 miljarder kronor.

Var: Svartön, Luleå.

När: Beräknade byggår 2023–2027-

Huvudentreprenör: Inte klar ännu.

Antal byggjobb: En grov bedömning är 1500 årsarbeten under konstruktion.

Kollektivavtal i byggskedet? ”Ja, det kravet ställer LKAB i alla sina projekt”, säger Anders Lindberg, presschef på LKAB.

4. Hybrit

Hybrit ska producera ”grönt” stål.

Det ska byggas: SSAB, LKAB och Vattenfall ska via Hybrit utveckla ”grönt” stål. Bort med de fossila bränslena och in med miljövänligare järnmalmspellets. En pilotanläggning för vätgaslagring är redan byggd i Luleå. Nästa steg är ”världens första anläggning för tillverkning av fossilfri järnsvamp”.

Var: Gällivare.

När: Planerad produktionsstart 2026.

Huvudentreprenör: Inte klart ännu.

Antal byggjobb: Mellan 1500-2000. 

Kollektivavtal i byggskedet? Ja

5. Green Wolverine

En av Grupo Fertiberias gödselfabriker.

Det ska byggas: Spanska Grupo Fertiberia planerar att investera 10 miljarder kronor i en ”grön” kvävegödselfabrik. Målet är en årlig produktion av 1 500 ton ammoniak och 0,5 miljoner ton gödsel.

Var: Luleå är troligt, Boden inte uteslutet.

När: Byggstart kan ske inom närmaste åren, hoppas vara klara 2026.

Huvudentreprenör: Inte klart.

Antal byggjobb: Tidig beräkning runt 2 000.

Kollektivavtal i byggskedet? Inget svar.

6. Talga resources

Det ska byggas: Gruva och anrikningsverk i Kiruna kommun som ska ge 100 000 ton grafitmalm/år. Grafit behövs i tillverkningen av bland annat bilbatterier. Till detta behövs en anodfabrik (elektroder) som byggs på Hertsöfältet i Luleå. Testanläggning är redan igång men så småningom ska 19 500 ton färdigt anodmaterial per år tillverkas vilket motsvarar cirka 390 000 elbilar/år.

Var: Kiruna och Luleå.

När: Förhoppningen är att gruvan och anodfabriken ska vara uppe och i drift under 2024.

Huvudentreprenör: ”Byggföretag har ej upphandlats ännu. Vi har som policy att ge förtur till lokala/regionala partners”.

Antal byggjobb: Oklart.

Kollektivavtal i byggskedet: ”Vi ser ett värde med kollektivavtal och tar gärna emot råd för hur vi ska tänka och agera när vi kravställer”.

7. Vätgas

Det ska byggas: Flera olika projekt kopplade till vätgas undersöks och utvecklas i norr. Företaget Zelk energi ska exempelvis utveckla vätgasproduktion och vätgasstationer i Norrbotten. Startar med två tankstationer främst för tunga lastbilar med motsvarande vätgasproduktion på sammanlagt drygt 200 ton om året. Produktionen kan utökas allt eftersom behovet ökar.

Var: ”Till att börja med i Piteå och Arvidsjaur”, säger Joachim Karthäuser, vd på Zelk Energy AB.

När: Inte helt klart.

Huvudentreprenör: Oklart, men Zelk vänder sig till lokala/regionala företag.

Antal byggjobb: ”Beror på exempelvis vilka markarbeten som krävs.”

Kollektivavtal: ”Självklart.”

8. Emetanol-anläggning

Liquid Wind ska bygga en anläggning för att producera elektrometanol.

Det ska byggas: Företaget Liquid Wind ska bygga en stor anläggning för att ta fram elektrometanol, så kallad emetanol. Drivmedlet ska ersätta fossila bränslen i tunga transporter, exempelvis sjöfarten. Det skapas med vätgas som framställs genom vindkraft samt koldioxid som avskiljs ur rökgaser från den närliggande biobränslebaserade anläggningen Hörneborgsverket.

Var: Örnsköldsvik.

När: ”2022 kan beslutet om byggstart fattas och 2024 kan den första produktionen av elektrometanolen komma igång.”

Huvudentreprenör: Inget svar.

Antal byggjobb: Inget svar.

Kollektivavtal: Inget svar.

9. Luleå hamn

Sveriges största muddringsprojekt i modern tid sker i Luleå och ska möjliggöra att större båtar kan ta sig hit.

Det ska byggas: Sveriges största muddringsprojekt i modern tid sker här och ska möjliggöra att större båtar kan ta sig hit. Ny hamnplan med en storlek motsvarande drygt 100 fotbollsplaner ska också till.

Var: Luleå.

När: Farleden börjar muddras 2024, året efter börjar Luleå hamn bygga ny kaj med två djuphamnar.

Huvudentreprenör: Inget svar.

Antal byggjobb: Inget svar.

Kollektivavtal: Inget svar.

10. Markbygden

Markbygdens vindkraftspark.

Det ska byggas: Fullt utbyggd kommer detta att vara Europas största landbaserade vindkraftspark. Initialt var siktet inställt på 1101 vindkraftverk, men teknisk utveckling gör att det slutligen landar på runt 750 stycken. Helt utbyggd ska Markbygden årligen kunna producera 12 TWh. 2021 producerades 166 TWh i hela Sverige, enligt Ekonomifakta. 

Var: Piteå kommun.

När: 2026 beroende på tillstånd.

Huvudentreprenör: Flera olika.

Antal byggjobb: Runt 650 personer jobbar med
anläggandet.

Kollektivavtal: Inget svar.

11. Tågtrafiken

Trafikverket föreslår en jätteinvestering på 7,5 miljarder i regionen, som bland annat ska gå till att bygga dubbelspår mellan Luleå och Boden samt en satsning på Malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen. ”Vi måste öka tempot för att möta de stora industriinvesteringarna i norra Sverige”, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth förra året. Samtidigt fortsätter arbetet med 40-miljardersprojektet Norrbotniabanan, järnvägen mellan Umeå och Luleå.

Elnätet

Elnätet behöver byggas ut rejält för att möta efterfrågan. Regeringen har därför gett klartecken till Svenska Kraftnät att investera 8,4 miljarder kronor för utbyggnaden i norra Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Här är galna byggboomen i norr – projekt för projekt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig