info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Hantverk - i åtta våningar

Luften är inte rå av våt betong och inga bilningsmaskiner dånar. Det går att börja gipsa så fort ett våningsplan är på plats. Arbetarna som bygger höghus i trä i Stockholmsområdet ser bara fördelar.

– Stämpen är lös! ropar Christer Lundberg till arbetskamraterna en våning upp.
De hänger upp en av balkongerna som de byggt ihop framför huset. Någon dag tar det att få en balkong färdig och inklädd med cederspån.
– Det är lite mer yrkesstolthet i att hålla på med det här, säger snickaren och lagbasen Fredrik Garding.
Hans arbetsgivare, Folkhem, har tagit beslut om att bara bygga i trä framöver. Fredrik Garding menar att det innebär mer hantverksmoment än på många andra byggen.
Nu bygger han fyra åttavåningshus i Sundbyberg strax norr om Stockholm. De blir unika då de byggs genomgående i trä; med träfasad, trästomme och träbjälklag. Husen pusslas till stor del ihop med prefabelement.

”Vi är imponerade”

– Vi är grymt imponerade av hur bra det passat ihop, säger Fredrik Garding.
Hans entusiasm går igen hos alla snickare vi pratar med.
– Det var tyst och lugnt, ingen stod och bilade, säger Christer Lundberg som gillar att det gått att skruva ihop hela konstruktionen.
Han hoppas att träbyggandet ska bli vanligare. Och träets förespråkare lanserar det sedan länge som ett byggmaterial med framtiden för sig, av miljöskäl. Ett träbygge orsakar mindre koldioxidutsläpp än motsvarande betongbygge.

Sprinklers mot brand

Lyhördhet och brandrisk är återkommande frågetecken gällande materialet. Men Fredrik Garding berättar att bjälklagen redan vid leverans är försedda med uppreglade innertak. De reglas ner en bit efter montering. Så skapas en luftficka som ska stoppa upp ljud. Även i väggar byggs luft in. Och Fredrik Garding skulle inte oroa sig mer för brand i det här huset än någon annanstans.
– Det är nästan tvärtom, för här finns det sprinkler som går i gång, säger han.

50 000 cederspån

Under de senaste veckorna har 40 000 till 50 000 cederspån spikats fast på hustaket, sådana spån täcker hela huset. Cederträ är omdebatterat, för att det kan ge allergiska reaktioner hos dem som jobbar med det. Varken Fredrik Garding eller Christer Lundberg känner till riskerna. Platschefen Stefan Karlsson säger att man diskuterat det med leverantören. Han hävdar att det inte ska vara någon fara då cederspånen är tunna och till största delen färdigsågade, vilket begränsar mängden sågspån.

”Skönt jobba i tält”

Ett lågt tält täcker de delar av huset där arbete pågår. Det har hissats uppåt i takt med att huset växt, så större delen av fasaden är blottad nu då det första huset börjar bli klart. I ena änden av tältet finns plats för att hissa upp material med travers, därför finns det ingen kranförare på bygget.
Snickaren Jonas Svensson tycker att det varit skönt att jobba i tältet. Det är till för att skydda träkonstruktionen från väta, men håller även arbetarna torra.
– Ja, det är jäkligt skönt, instämmer Niclas Jarnhed.

Tältet rivs

Nästa vecka ska tältet rivas. Det hus som då blottas vilar på en sockel som gjutits på parkeringsgaraget. Från sockeln utgår drygt fyrtio dragstag, gängade stag som löper inne i väggarna, för stabilitetens skull. De gängas samman på varje våningsplan upp till plan sex. Där lossar Fredrik Garding en liten skiva i väggen, drar undan isoleringen och pekar på en mutter på toppen av ett stag. Om ett år ska muttrarna efterdras. I övrigt ska huset vara klart för inflyttning till midsommar.

”Jag tror träbyggandet kommer att öka”

För snart 20 år sedan hävdes ett förbud mot att bygga högt i trä. Under 2000-talet har byggandet av flervåningshus i trä tagit fart.
Efter flera storbränder infördes 1874 ett förbud mot att bygga mer än två våningar med trästommar. Drygt hundra år senare, 1994, hade byggtekniken utvecklats och förbudet hävdes. Sedan dess har både regeringen och träindustrin lobbat för mer träbyggande. Och enligt organisationen Svenskt Trä ökade andelen flervåningsbyggen med trästomme från en till drygt femton procent under 2000-talets första tio år.

Trähus – ett undantag

Men fortfarande hör högre hus i trä, som de i Sundbyberg, till undantagen. Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, säger att träbyggandet har hållits tillbaka av att bostadsbyggandet generellt är för lågt och att kunskap har saknats.
– Men jag tror att vi är i en brytpunkt nu, att träbyggandet kommer att öka betydligt, säger han.

Miljövänligt

Han betonar att han inte ser någon konflikt mellan olika byggmaterial. Men han lyfter fram de fördelar med trä som gång på gång poängteras av den träindustri som han företräder. Det handlar bland annat om miljö; träbyggen uppges orsaka betydligt mindre koldioxidutsläpp än betongbyggen och trä är ett förnyelsebart material som finns på nära håll. Vidare är trä lätt, därför kan man bygga på grunder där betong inte fungerar och det går relativt smidigt att frakta prefabricerade element. En hög prefabriceringsgrad medverkar också till kortade byggtider.

Trästaden Växjö

Småländska Växjö har utmärkt sig i sitt intresse för träbyggnation.
En helt ny stadsdel tar form med träbyggandet i centrum.
Startskottet var kvarteret Limnologen som stod klart 2009. Även där byggdes, liksom i Sundbyberg, åttavåningshus med trästomme. Men bottenplanet var gjutet och fasader kläddes i puts.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Hantverk - i åtta våningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig